Med et moms- og skattetjek får du en revisor eller skattefaglig rådgiver til at gennemgå din virksomheds regnskab op mod oplysningsfristen. Skulle der være fejl og mangler, kan du nå at rette det, inden du indberetter moms og skat.

Når din virksomhed er tilmeldt ordningen, får du fx adgang til:

 • Direkte kontakt til hotline, så du igennem året kan få vejledning af en medarbejder i Skattestyrelsen, hvis du har spørgsmål til virksomhedens skat og moms.
 • Personlig kontakt fra Skattestyrelsen inden en evt. endelig afgørelse, hvor du kan få forklaret forslaget.
 • At få virksomhedens navn her på siden, så dine kunder og samarbejdspartnere kan se, at din virksomhed deltager i ordningen.

Moms- og skattetjek er en forsøgsordning med opstart fra 1. januar 2018.

Et moms- og skattetjek indebærer helt konkret, at virksomheden får gennemgået regnskabet for en række typiske fejl og mangler på udvalgte områderne af en revisor eller skattefaglig rådgiver. Dermed får du mulighed for at rette det, inden du indberetter til Skattestyrelsen.

Så hvis du er usikker på din virksomheds regnskab, kan et moms- og skattetjek give dig tryghed i, at de oplysninger der bliver indberettet er rigtige.

Moms- og skattetjekket bestiller og køber du hos en revisor eller skattefaglig rådgiver. Det er ikke en ydelse Skattestyrelsen stiller til rådighed.

Ud over moms- og skattetjekket, får du samtidig adgang til følgende hos Skattestyrelsen:

 • En direkte hotline, som du kan ringe til, hvis du har spørgsmål om moms og skat vedrørende din virksomhed eller din sagsbehandling. Hotlinen sikrer, at du får fat i den samme person hver gang og kan få hjælp med status på en sag, vejledning, samt overblik over, hvad der skal indberettes og hvornår.
 • At blive kontaktet ved for sen momsindberetning, så du har mulighed for at indberette og betale moms, inden vi sender en såkaldt foreløbig fastsættelse af din moms eller en første rykker for manglende betaling.
 • At blive kontaktet inden en evt. endelig afgørelse i din virksomheds sag, hvor vi forklarer forslaget til afgørelsen.
 • At vise din virksomheds deltagelse i ordningen, så dine kunder og samarbejdspartnere kan se, at din virksomhed har fokus på korrekt håndtering og indberetning af moms og skat.
 • Fokus på moms- og skattetjekket ved en evt. kontrol, så kontrollen primært vil være rettet mod at se på moms- og skattetjekket, samt evt. områder der ikke er afdækket med kontrollen, hvis vi udtager din virksomhed til kontrol.
 • Fremskyndelse af proces, hvis der sker en gennemgang (ligning) af dit eller virksomhedens oplysningsskema (tidligere kendt som selvangivelsen), hvor vi også tilstræber os at afklare det inden for det første år.

Moms- og skattetjek er en forsøgsordning. Det vides endnu ikke, om ordningen bliver permanent, eller om den ændrer karakter.

 1. Bestil og køb et moms- og skattetjek hos en revisor eller skattefaglig rådgiver. Din rådgiver skal følge en række faste arbejdshandlinger, som du kan læse her.
 2. Få din rådgiver til at underskrive en erklæring, når moms- og skattetjekket er udført. Du eller din rådgiver kan hente erklæringen i listen nedenfor.
 3. Log på formularen med dit NemID, og send den underskrevne erklæring til Skattestyrelsen.
 4. Derefter får du en velkomstmail fra virksomhedens hotline hos Skattestyrelsen. Velkomstmailen sendes til den mailadresse, du har oplyst som virksomhedens kontaktperson i formularen.

Hent erklæringen:

Du eller din rådgiver finder den erklæring, som passer til den type revisor eller skattefaglig rådgiver, der har udført moms- og skattetjekket herunder. Det er din rådgiver, der skal underskrive erklæringen og dig, der skal oploade den i formularen.

Q: Kan min enkeltmandsvirksomhed være med i ordningen og få lavet et moms- og skattetjek?

A: Ja, ordningen er lavet både til selskaber, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Der er ingen krav til fx omsætning, branche, antal ansatte mv.

Q: Kan jeg bruge Skattestyrelsens hotline til at få vejledning om mine egne personlige spørgsmål om skat, når jeg er tilmeldt ordningen?

A: Moms- og skattetjek er en ordning der tilbydes til virksomheder. Det er spørgsmål, der knytter sig til det tilmeldte cvr-nr., du kan kontakte din hotline om.

Q: Hvem kan lave et moms- og skattetjek? Skal jeg bruge en revisor?

A:  Du vælger selv, om du vil bruge en autoriseret/registreret revisor eller skattefaglig rådgiver som fx en bogholder.

Q: Hvilken erklæring skal jeg udfylde og sende til Skattestyrelsen som dokumentation for, at de obligatoriske arbejdshandlinger er gennemført?

A: Du skal ikke selv udfylde erklæringen. Det gøres af revisoren eller den skattefaglige rådgiver, som udfører moms- og skattetjekket. Erklæringen ligger under afsnittet Sådan tilmelder du din virksomhed.

Q: Hvad koster et moms- og skattetjek?

A: Der er ikke en fast pris for et moms- og skattetjek. Det er afhængig af den revisor eller skattefaglige rådgiver, du får til at lave moms- og skattetjekket. Din virksomhed betaler udgiften.

Q: Hvor kan jeg finde mere information om de arbejdshandlinger, som revisor eller den skattefaglige rådgiver skal udføre?

A: Du kan se arbejdshandlingerne i afsnittet Sådan tilmelder du din virksomhed. Arbejdshandlingerne er lavet til både selskaber, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

Q: Hvem kan tilmelde min virksomhed til ordningen?

A: Du tilmelder virksomheden til moms- og skattetjekket, når revisoren eller den skattefaglige rådgiver har lavet en erklæring på udført moms- og skattetjek. Du indsender erklæringen via en formular ved at logge dig på med dit NemID. Din revisor eller skattefaglige rådgiver har også mulighed for at benytte sit eget NemID og tilmelde din virksomhed. Du kan finde formularen i afsnittet Sådan tilmelder du din virksomhed.

Q: Hvor længe deltager min virksomhed i ordningen?

A: Hvis du tilmelder din virksomhed ordningen i 2018, er din virksomhed omfattet af ordningen frem til 1/7-2019. Derefter skal du have udført et nyt moms- og skattetjek for regnskabsåret 2018 for at fortsætte i ordningen.

Hvis du som revisor eller skattefaglig rådgiver skal udføre et moms- og skattetjek for en virksomhed, er der en række faste arbejdshandlinger, du skal følge.

Virksomheder som får lavet et moms- og skattetjek får adgang til en række muligheder hos Skattestyrelsen. Se beskrivelse af disse i vejledningen til virksomheder i afsnittet Det får du med et moms- og skattetjek ovenfor.

Når du har udført et moms- og skattetjek, skal du underskrive en erklæring, som virksomheden skal indsende til Skattestyrelsen:

Detaljer om indsendelse af erklæringen findes i afsnittet Sådan tilmelder du din virksomhed ovenfor.

Spørgsmål og svar for revisorer og skattefaglige rådgivere

Q: Hvilken type virksomheder kan få lavet et moms-og skattetjek?

A: Ordningen er lavet både til selskaber, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Der er ingen krav til fx omsætning, branche, antal ansatte mv.

Q: Hvem kan lave et moms- og skattetjek? Skal jeg være autoriseret/registreret revisor?

A: Du behøver ikke autorisation for at kunne udføre et moms- og skattetjek for en virksomhed. Kontrollen kan gennemføres af en autoriseret/registreret revisor, bogholder eller skattefaglig rådgiver.

Q: Hvilke arbejdshandlinger skal jeg som revisor eller skattefaglig rådgiver udføre for virksomheden ved et moms- og skattetjek?

A: Du kan se de obligatoriske arbejdshandlinger øverst i dette afsnit om Vejledning til revisorer og skattefaglige rådgivere. Arbejdshandlingerne er lavet til både selskaber, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

Q: Hvilken erklæring skal jeg udfylde til Skattestyrelsen som dokumentation for, at de obligatoriske arbejdshandlinger er gennemført?

A: Du skal vælge den erklæring, der passer til din revisor- eller skattefaglige rådgivervirksomhed. Der ligger erklæringer fra forskellige brancheorganisationer. Hvis du er medlem af en af de pågældende organisationer, bruger du en af disse erklæringer. Hvis ikke du er medlem af en af organisationerne, skal du lave din egen erklæring. Du finder erklæringerne øverst i dette afsnit Vejledning til revisorer og skattefaglige rådgivere.

Q: Hvad omfatter et moms- og skattetjek?

A: Ved et moms- og skattetjek skal der gennemføres de obligatoriske arbejdshandlinger i forbindelse med moms og skat for regnskabsåret, fx er punktafgifter og told ikke omfattet.

Q: Hvem kan tilmelde en virksomhed til ordningen?

A: Normalt er det virksomheden selv, der tilmelder sig ordningen ved at indsende den erklæring, som revisor eller den skattefaglige rådgiver har udfyldt. Erklæringen indsendes elektronisk via formularen i afsnittet Sådan tilmelder du din virksomhed . Du har som revisor eller skattefaglig rådgiver også mulighed for at logge på med dit eget NemID og tilmelde virksomheden.

Q: Hvor længe er en virksomhed omfattet af ordningen, når de har tilmeldt sig?

A: Hvis virksomheden tilmelder sig ordningen i 2018, er virksomheden omfattet af ordningen frem til 1/7-2019. Den skal have udført et nyt moms- og skattetjek for regnskabsåret 2018 for at fortsætte i ordningen.

Q: Hvor stor er graden af vejledning, som hotlinen kan yde til virksomheden? Omfatter den også indehavers eller aktionærs personlige skattemæssige forhold?

A: Moms- og skattetjek er en ordning, der tilbydes til virksomheder. Det er kun spørgsmål, der knytter sig til det tilmeldte cvr-nr., som hotlinen kan vejlede om.

Q. Hvilke momsperioder er det, man skal bruge til kontrol af rettidig indberetning og betaling (se arbejdshandlingerne pkt. 5, nr. 4)?

A: Der skal udføres kontrol på de seneste 2 momsperioder for det regnskabsår, der udføres moms- og skattetjek på.

Disse virksomheder deltager i ordningen:

Navn: Cvr-nr.:
HOTEL KLIPPEN K/S 33 58 80 54
JENSEN SERVICE ApS 19 41 76 97
LARS RUDE ANDERSEN ApS 34 88 85 82
PSB Holding ApS 38 60 66 46
PSB RETAIL ApS 27 33 48 06