Dato for offentliggørelse
25 Jan 2018 14:32
Landsdel
Fyn
Resumé

12 virksomheder på Fyn fik onsdag besøg af SKAT. Besøgene var en del af SKATs indsats mod social dumping. SKAT følger op over for 10 af virksomhederne.

 


Onsdag var medarbejdere fra SKAT på besøg hos 12 virksomheder på Fyn. Aktionen var et led i indsatsen mod social dumping, der skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere er registreret korrekt og betaler den rigtige skat i Danmark. Gårsdagens aktion var årets første landsdækkende og var især rettet mod byggebranchen.

Under aktionen på Fyn besøgte SKAT i alt 12 virksomheder og talte med 30 medarbejdere. SKAT havde sammen med Arbejdstilsynet og politiet udvalgt en række virksomheder, hvor myndighedernes oplysninger tydede på en risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde.

SKAT sammenligner oplysningerne fra kontrollerne med de informationer, SKAT allerede har om virksomhederne. Det giver en hurtig indikation af, om reglerne er overholdt.

- Nogle gange kan vi med det samme se, at der er noget galt, fx at en medarbejder slet ikke er registeret hos SKAT. Andre gange skal vi tale med ejeren eller revisoren igen for at få mere at vide. Hvis tingene ikke stemmer, følger vi op på sagen, forklarer funktionsleder i SKAT Olaf Lagoni.

Efter onsdagens aktion vil SKAT undersøge forholdene nærmere for 40 af de 62 besøgte virksomheder på landsplan, herunder tre på Fyn.

Dialog med chefer og ansatte
Udenlandske arbejdere ansat af danske arbejdsgivere skal betale skat af deres indtægt i Danmark. SKAT fokuserer derfor på, om de udenlandske arbejdere har et skattepersonnummer, om de bliver beskattet korrekt, og om virksomhederne betaler, hvad de skal i skat og moms.

- Kontrollerne foregår stille og roligt. Vi spørger ind til arbejdstider, ansættelsesforhold, timeregnskaber og bogføring. Hvis der ikke er styr på tingene, går vi i dialog med virksomhedsejeren om at få rettet op på manglerne, fortæller Olaf Lagoni.

Indsatsen mod social dumping foregår i et tæt samarbejde mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet, hvor en række regionale og landsdækkende aktioner bliver gennemført

 

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; Borgere og virksomheder: 72 22 18 18