Dato for udgivelse
28 Feb 2018 11:01
SKM-nummer
SKM2018.92.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
18-0052999
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser + Personlig indkomst
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at der meddeles SKAT tilladelse til hos platformsbaserede tjenester at indhente oplysninger om identitet og opnåede indtægter vedrørende unavngivne personer i henhold til skattekontrollovens § 8 D, stk. 1.

Hjemmel

Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Reference(r)

Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit A.C.2.1.1.5

SKAT ønsker i henhold til skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, at indhente identifikationsoplysninger om unavngivne personer og deres indtægt opnået via platformsbaserede tjenester.

Formål og baggrund

Der har over de senere år været en stigende vækst i antallet af udbydere og brugere på platformsbaserede tjenester i Danmark. Det fremgår således af en rapport udarbejdet af Forskningscenter For Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FaOS) fra september 2017, at ca. 40.000 personer inden for de sidste 12 måneder har haft indtægter fra arbejdsplatforme.

De platformsbaserede tjenester, der søges oplysninger fra, har ikke pligt til at foretage indberetning til SKAT om brugernes indtægter.  Oplysningerne, som SKAT ønsker, kan ikke indhentes på andre måder, og det er derfor afgørende for kontrollen, at SKAT modtager oplysningerne.

Hvem pålægges oplysningspligt

Fem udvalgte arbejdsplatforme pålægges oplysningspligt.

Hvilke oplysninger indhentes

Følgende oplysninger om alle registrerede udbydere af arbejdskraft hos de ovenfor nævnte platformsbaserede tjenester:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse og cpr-nr. og evt. cvr-nr.
  • Samlet indtægt
  • Antal overførsler af betalinger fra den platformsbaserede tjeneste til den registrerede udbyder samt datoer for overførslerne
  • Oplysninger om den konto, indtægten er sat ind på
  • Gebyr betalt fra udbyder til platformen.

SKAT ønsker at indhente oplysninger for kalenderåret 2017.

Hvornår vil Skatterådet blive orienteret om resultatet af undersøgelserne

SKAT kan orientere om resultatet af undersøgelserne primo 2019.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, tillader SKAT at pålægge oplysningspligt vedrørende ovennævnte oplysninger hos de fem udvalgte virksomheder.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på mødet den 30. januar 2018 SKATs indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at SKAT efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, indhenter oplysninger som angivet i indstillingen.