Dato for udgivelse
14 Feb 2018 10:23
Til
Virksomheder registreret for vin-, øl-, spiritus-, tobak- og mineralolieafgift som anvender EMCS ved handel med varer under afgiftssuspension til og fra virksomheder i andre EU-lande.
Sagsnummer
18-0156879
Ved spørgsmål, kontakt
Punktafgifter - 72 22 28 10
Resumé

Den 15. februar 2018 skal alle EU-medlemslande have opdateret EMCS til ny version (3.3). I dette nyhedsbrev bliver der orienteret om de ændringer, som får betydning for virksomheder, som anvender EMCS.


Ny version af EMCS (3.3) den 15. februar 2018

Den 15. februar 2018 bliver systemet EMCS opdateret til en ny version (3.3). Her kan du læse om, hvilke ændringer den nye version indeholder.

Den nye version af EMCS indeholder disse ændringer:

  • Det bliver muligt at ændre typekode for sikkerhedsstiller (Beskedtype IE813 – Ændring af destination opdateres).

  • Det bliver obligatorisk at forklare årsager til afvigelser (Beskedtype IE871 – Forklaring på årsag til afvigelse opdateres).

  • Bruttovægt skal være større end eller lig med nettovægt.

  • Fremover er det ikke muligt at skrive en alkoholstyrke på mindre end eller lig med 0,5 % eller mere end eller lig med 100 %. Alkoholstyrken skal skrives i procent, men uden procenttegn.

  • Foranstillede nuller i numeriske felter er ikke længere tilladt.

Udskift skemaer, hvis du bruger B2B-løsning

Hvis du kalder EMCS-services på business-to-business (B2B) betyder den nye version af EMCS, at du skal udskifte de nuværende skemaer (v1.76) til nye skemaer (v1.92), så du kan sende og modtage beskeder i det nye format. Indtil det er sket, er det tilladt at anvende nødproceduren eller alternativt anvende web-løsningen.

Bemærk, at virksomheder, som logger på EMCS via skat.dk, ikke skal udskifte skemaer.

Implementeringsvejledningen for B2B-webservices er blevet opdateret
SKAT har opdateret implementeringsvejledningen for B2B-webservices med en ny Java-klient og en ny .NET-klient med WCF (Windows Communication Foundation). For at du kan bruge klienterne, skal du kontakte SKAT ServiceDesk ved at skrive til servicedesk@skat.dk eller ringe på 70 15 73 01 og bede om at få en EMCS Systems Integrator-pakke.

I vejledningen er der tilføjet retningslinjer for minimumstidsintervallet for at kalde hent-services. Læs implementeringsvejledning for B2B-webservices på skat.dk/vejledning-emcs. Her er der også link til ændringsloggen. 

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SKAT på 72 22 28 10.

Læs mere om EMCS på skat.dk/emcs.

Venlig hilsen

SKAT