Blanketnr.
04.063_EJD
Formål med blanketten

Blanketten bruges ved anmodning om skattepersonnummer og forskudsregistrering til brug ved erhvervelse af ejendom.

OBS - vær opmærksom på at du ikke kan få et skattepersonnummer, hvis der er over tre måneder til overtagelsesdagen.

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.063 EJD  DK   2020

Hent blanket 04.063_EJD_DK  2019

2018

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.