Dato for offentliggørelse
02 Mar 2018 13:29
Landsdel
København
Resumé

10 virksomheder i København fik torsdag besøg af SKAT. Besøgene var en del af SKATs indsats mod social dumping. SKAT følger op over for seks af virksomhederne.

 


Torsdag var medarbejdere fra SKAT på besøg hos 10 virksomheder i Københavnsområdet. Aktionen var et led i indsatsen mod social dumping, der skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark. Gårsdagens aktion var især rettet mod servicebranchen.

Under aktionen besøgte SKAT i alt 10 virksomheder og talte med 43 medarbejdere. SKAT havde sammen med Arbejdstilsynet og politiet udvalgt en række virksomheder, hvor myndighedernes oplysninger tydede på en risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde.

SKAT sammenligner oplysningerne fra kontrollerne med de informationer, SKAT allerede har om virksomhederne. Det giver en hurtig indikation af, om reglerne er overholdt.

- Nogle gange kan vi med det samme se, at der er noget galt, fx at en medarbejder slet ikke er registeret hos SKAT. Andre gange skal vi tale med ejeren eller revisoren igen for at få mere at vide. Hvis tingene ikke stemmer, følger vi op på sagen, forklarer funktionsleder i SKAT Ernst O. Nielsen.

I region Hovedstaden undersøger SKAT forholdene nærmere for seks af de 10 besøgte virksomheder.

Dialog med chefer og ansatte
Udenlandske arbejdere ansat af danske arbejdsgivere skal betale skat af deres indtægt i Danmark. SKAT fokuserer derfor på, om de udenlandske arbejdere har et skattepersonnummer, om de bliver beskattet korrekt, og om virksomhederne betaler, hvad de skal i skat og moms.

- Kontrollerne foregår stille og roligt. Vi spørger ind til arbejdstider, ansættelsesforhold, timeregnskaber og bogføring. Hvis der ikke er styr på tingene, går vi i dialog med virksomhedsejeren om at få rettet op på manglerne, fortæller Ernst O. Nielsen.

Indsatsen mod social dumping foregår i et tæt samarbejde mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet, hvor en række regionale og landsdækkende aktioner bliver gennemført

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; Borgere og virksomheder: 72 22 18 18