Dato for udgivelse
23 Mar 2018 15:26
Til
Virksomheder registreret efter spiritusafgiftsloven, der kan påvirkes af ny bekendtgørelse på området
Sagsnummer
18-0451149
Ved spørgsmål, kontakt
Punktafgifter - 72 22 28 10
Resumé

BEK nr. 74 af 23. januar 2018 er trådt i kraft den 1. februar 2018. Den nye bekendtgørelse medfører, at minimumssikkerhedsstillelsen på spiritusafgift ændres fra 200.000 kr. til 30.000 kr.


Den nye bekendtgørelse medfører, at minimumssikkerhedsstillelsen ved registrering for spiritusafgift ændres fra 200.000 kr. til 30.000 kr. pr. 1. februar 2018.

Inden den 30. juni 2018 vil SKAT foretage en vurdering af din virksomhed i forhold til risici med betaling af afgift af spiritus, hvis din virksomhed er registreret efter spiritusafgiftsloven. Her vurderes det om din virksomhed kan opnå en lavere sikkerhedsstillelse end den nuværende, i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse, eller om din sikkerhedsstillelse vil blive sat op.

Såfremt din virksomhed får sikkerhedsstillelsen nedsat, vil den nuværende sikkerhedsstillelse blive frigivet, når den nye lavere sikkerhed er stillet. I tilfælde hvor sikkerhedsstillelsen vurderes til at blive sat op, vil du blive informeret om, hvad du skal gøre.

Du vil snarest modtage et brev med SKATs vurdering omkring størrelsen på den sikkerhed din virksomhed fremover skal stille.

Hvad kan du som virksomhed registreret efter spiritusafgiftsloven gøre nu?

  • Har du et særlig akut behov for at få revurderet din risikovurdering i forhold til din nuværende sikkerhedsstillelse, er du velkommen til at tage kontakt til SKAT på 72 22 28 10.

  • Såfremt du ikke foretager dig yderligere, vil du modtage SKATs nye vurdering af din sikkerhedsstillelse inden den 30. juni 2018. 

Har du spørgsmål?

Du kan læse mere om reglerne i BEK nr. 74 af 23. januar 2018 på retsinfo.dk. Du er også velkommen til at ringe til os på 72 22 28 10.

Venlig hilsen

SKAT