I dette afsnit kan du læse om følgende for filindberetning af funktionærers feriepenge:

  • Recordtyper til feriepenge
  • Felter og recordtyper til feriepenge og feriedage
  • Recordtyper til fratrædende funktionærer

Recordtyper ved filindberetning af feriepenge

Recordtype

Indhold

Eksempel og bemærkninger

1000

Identifikation af fil og indberetter

2001

Identifikation af arbejdsgiver

5000

IndberetningsID og lønperiode mv.

6000

Cpr-nr på den ansatte - og eventuel indtægtsart

6001

Beløb

Felt 210

6002

Koder

Felt 209

6005

Antal

Felt 211

6102

Nettoferiepenge mm for fratrædende funktionær

6202

Bruttoferiepenge mm for fratrædende funktionær

Ny recordtype til brug for virksomheder, der ikke bruger FerieKonto eller en feriekasse

 

Felter og records til indberetning af feriepenge og feriedage

Felt

Indhold

Recordtype

Bemærkninger

0013

Am-bidragspligtig A-indkomst

6001

Skal bruges i forbindelse med nettoferiepenge i record 6102

0015

A-skat

6001

0016

Am-bidrag

6001

0198

Bruttoferiepenge - timelønnede

6001

Nyt felt. Ikke med i disse eksempler

0200

Løntimer

6005

Skal bruges i forbindelse med felt 0013

0209

Se-nr på feriepengeudbetaler

6002

0210

Bruttoferiepenge for fortsættende funktionær

6001

Nyt felt. Skal bruges for ferieår 9999 til  Lønmodtagernes Feriemidler

0211

Optjente feriedage for fortsættende funktionær

6005

Nyt felt. Skal bruges for ferieår 9999 til Lønmodtagernes Feriemidler

 

Recordtyper til fratrædende funktionærer

I nedenstående tabel er feltnr. kun en henvisning til selve recordtypen, ikke at forveksle med felterne beskrevet ovenfor.

Recordtype

Feltnr. i recordtypen

Indhold

6102

Eksisterende recordttype til nettoferiepenge for fratrædende funktionær

6102

2

Nettoferiepenge for fratrædende funktionær

6102

5

Feriedage vedr. nettoferiepengene

6102

7

Ferieår, hvori nettoferiepenge og feriedage er optjent

6102

8

Funktionærens fratrædelsesdato

6202

Ny recordtype til bruttoferiepenge for fratrædende funktionær

6202

2

Bruttoferiepenge for fratrædende funktionær

6202

5

Feriedage vedr. bruttoferiepengene

6202

7

Ferieår, hvori bruttoferiepenge og feriedage er optjent

6202

8

Funktionærens fratrædelsesdato