Her kan du se eksempler på indberetning af feriepenge for fratrædende funktionærer:

  • Eksempel 1: Arbejdsgiver har overenskomst. Medarbejder fratræder 30.09.2021.
  • Eksempel 2: Arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse. Medarbejder fratræder 30.09.2021.

Eksemplerne illustrerer vejledningen i afsnit 8.3.2.

Eksempel 1

Grundlag
Arbejdsgiver er medlem af en feriegarantiordning (har overenskomst) og kan beholde feriepengene i virksomheden. Medarbejder fratræder 30.09.2021:

a. Ferie til gode optjent ferieår 2020, 10 dage

b. Ferie til gode optjent ferieår 2021, 2,08 dage.

Sådan indberetter du
Ad a) Grundlaget for feriepengeberegningen er ferieberettigende løn for perioden 01.09.2020 - 31.08.2021, fx 480.000 kr. Antal feriedage optjent i samme periode er 25. Grundlaget er derfor 10/25 af 480.000 kr. = 192000 kr.  Bruttoferiepengebeløbet er 12,5 % af 192.000 kr.  = 24.000 kr. 

Lønperiode: 01.09.2021 - 30.09.2021. Dispositionsdato: 30.09.2021.
Record 6202 - brutto
-Bruttoferiepenge: 24.000 kr.
-Feriedage: 10,00
-Ferieår: 2020
-Fratrædelsesdato: 30.09.2021
Felt 209 Feriepengeudbetaler: Arbejdsgivers se-nr.

Ad b) Grundlaget for feriepengeberegningen er ferieberettigende løn for perioden 01.09.2021 - 30.09.2021, fx 40.000 kr. Antal feriedage optjent i samme periode er 2,08. Bruttoferiepengebeløbet er 12,5 % af 40.000 kr. = 5.000 kr. 

Lønperiode: 01.09.2021 - 30.09.2021. Dispositionsdato: 30.09.2021.
Record 6202 - brutto
-Bruttoferiepenge: 5.000 kr.
-Feriedage: 2,08
-Ferieår: 2021
-Fratrædelsesdato: 30.09.2021
Felt 209 Feriepengeudbetaler: Arbejdsgivers se-nr.

I eksemplet kan de to record 6202 komme umiddelbart efter hinanden, så der ikke skal angives lønperiode og dispositionsdato to gange.

Eksempel 2

Grundlag
Arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse og kan derfor ikke beholde feriepengene i virksomheden. Medarbejder fratræder 30.09.2021:

a. Ferie til gode optjent ferieår 2020, 10 dage

b. Ferie til gode optjent ferieår 2021, 2,08 dage

Sådan indberetter du
Ad a) Grundlaget for feriepengeberegningen er ferieberettigende løn for perioden 01.09.2020 - 31.08.2021, fx 480.000 kr. Antal feriedage optjent i samme periode er 25. Grundlaget er derfor 10/25 af 480.000 kr. = 192.000 kr. Bruttoferiepengebeløbet er 12,5 % af 192.000 kr.  = 24.000 kr. 

Lønperiode: 01.09.2021 - 30.09.2021. Dispositionsdato: 30.09.2021.
Felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst (løn): 24.000 kr.
Felt 15 A-skat fx: 8.832 kr.
Felt 16 Am-bidrag: 1.920 kr.
Felt 209 Feriepengeudbetaler: FerieKonto/Feriekasse
Felt 200 Løntimer: 0

Record 6102 - netto
-Nettoferiepenge: 13.248 kr.
-Feriedage: 10
-Ferieår: 2020
-Fratrædelsesdato: 30.09.2021

Ad b) Grundlaget for feriepengeberegningen er ferieberettigende løn for perioden 01.09.2021 - 30.09.2021, fx 40.000 kr. Antal feriedage optjent i samme periode er 2,08. Bruttoferiepengebeløbet er 12,5 % af 40.000 kr. = 5.000 kr. 

Lønperiode: 01.09.2021 - 30.09.2021. Dispositionsdato: 30.09.2021.
Felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst (løn): 5.000 kr.
Felt 15 A-skat fx: 1.760 kr.
Felt 16 Am-bidrag: 400 kr.
Felt 209 Feriepengeudbetaler: FerieKonto/Feriekasse
Felt 200 Løntimer: 0

Record 6102 - netto
-Nettoferiepenge: 2.840 kr.
-Feriedage: 2,08
-Ferieår: 2021
-Fratrædelsesdato: 30.09.2021 

I eksemplet kan beløbene i felterne 13, 15 og 16 slås sammen, så indberetningen ser således ud:

Lønperiode: 01.09.2021 - 30.09.2021. Dispositionsdato: 30.09.2021.
Felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst (løn): 29.000 kr.
Felt 15 A-skat fx: 10.592 kr.
Felt 16 Am-bidrag: 2.320 kr.
Felt 209 Feriepengeudbetaler: FerieKonto/Feriekasse
Felt 200 Løntimer: 0

Record 6102 - netto
-Nettoferiepenge: 13.248 kr.
-Feriedage: 10
-Ferieår: 2020
-Fratrædelsesdato: 30.09.2021

Record 6102 - netto
-Nettoferiepenge: 2.840 kr.
-Feriedage: 2,08
-Ferieår: 2021
-Fratrædelsesdato: 30.09.2021