Dato for udgivelse
16 Apr 2018 16:02
Resumé

Som led i oprydningen efter it-systemet EFI gennemgår SKAT nu et større antal sager for at afgøre, om der er sket inddrivelse på forældet gæld. Borgere og virksomheder vil få besked, hvis deres sag automatisk bliver gennemgået af SKAT. Øvrige borgere og virksomheder kan søge om at få deres sag genoptaget.

 


SKAT undersøger et større antal sager omkring forældet gæld til det offentlige. Det sker som led i oprydningsarbejdet efter inddrivelsessystemet, EFI. Der er tale om sager, hvor der er risiko for, at it-systemet har inddrevet gæld på et forkert grundlag, fx fordi gælden var forældet.

Samlet set genoptager SKAT nu af egen drift ca. 29.000 sager, der vedrører ca. 18.000 borgere og virksomheder. De vil i løbet af de kommende dage få besked i e-Boks om, at deres sag vil blive gennemgået. Gennemgangen af sagerne skal klarlægge, om der er sket inddrivelse på et forkert grundlag. Er det tilfældet, vil pengene blive betalt tilbage til borgerne. I en række tilfælde vil borgeren dog have anden gæld til det offentlige. Pengene vil i de tilfælde blive brugt til helt eller delvist til at betale af på gælden.

- Arbejdet med at skabe en mere effektiv og velfungerende gældsinddrivelse er i fuld gang. I vores oprydning efter EFI afdækker vi, om der er sager, hvor borgere eller virksomheder har fået inddrevet forældet gæld. Derfor går vi nu manuelt ind og undersøger hver enkelt af de 29.000 sager, så vi kan afgøre, hvor der har været fejl i inddrivelsen. På den måde får vi ryddet op, mens vi samtidigt tager hånd om danskernes retssikkerhed, siger direktør for Gæld i SKAT, Lars Nordahl Lemvigh.

For at skattemyndighederne genoptager sagen automatisk, skal der være betalt gæld for mindst 3.000 kr. i perioden fra 1. september 2013 til 7. september 2015. Hvis en borger eller virksomheder ikke har modtaget et brev fra SKAT om, at deres gæld bliver genoptaget, men de mener, at der uberettiget er sket inddrivelse eller betaling af deres gæld, så har de mulighed for frem til og med den 7. september 2018, at anmode om genoptagelse.

De nærmere betingelser for at søge om genoptagelse fremgår af et såkaldt styresignal, som i dag er offentliggjort på skat.dk eller via skat.dk/gæld

Faktaboks:

  • Den 8. september 2015 blev al automatisk inddrivelse af gæld via it-systemet, EFI, suspenderet.

  • Der er i alt ca. 29.000 sager, som nu vil blive genoptaget.

  • De 29.000 sager vedrører ca. 18.000 borgere.

  • De 29.000 sager vedrører inddrivelse eller afbetaling på gæld foretaget i perioden 1. september 2013 til 7. september 2015.

  • Et enigt Folketing vedtog den 5. april 2018 den lov, som genoptagelserne skal foretages efter. Loven trådte i kraft den 15. april 2018.

  • Gælden til det offentlige kan bl.a. være restskat, moms, licens, politibøder, biblioteksbøder mv.

  • Fra 1. juli 2018 vil inddrivelsen af gæld blive varetaget af den nyoprettede Gældstyrelse, med ca. 1.500 ansatte.


Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818