Dato for offentliggørelse
05 Oct 2018 15:40
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beholdninger af deponerede aktier mv. for indkomståret 2018.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven). Indberetningen om beholdninger af deponerede aktier mv. følger reglerne i skattekontrollovens § 10.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 21 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Vejledningen om indberetning af aktiebeholdning mv. er omskrevet i ny struktur med flere afsnit.
Feltnumrene er ændret men datastrukturen er uændret i forhold til sidste år.

ISBN-nummer
978-87-417-0097-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen