Dato for offentliggørelse
16 Jan 2019 14:24
Serienummer
S nr. 53
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om udbytte af aktier både den årlige indberetning for 2018 og den løbende indberetning for 2019.

Vejledningen gælder for virksomheder der modtager aktier mv. i depot til forvaltning.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven). Indberetningen om udbytte af aktier mv. følger reglerne i Skattekontrollovens § 9 B, stk. 1.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 20 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Vejledningen er omskrevet i ny struktur med flere afsnit.
Feltnumrene er ændret, men datastrukturen er uændret i forhold til sidste år.  

►Vejledningen udgives i en ny version, idet der er foretaget ændringer vedrørende aktiesparekontoen, der er vedtaget med virkning fra 1/1-2019.◄

ISBN-nummer
978-87-417-0457-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen