Dato for offentliggørelse
30 Oct 2019 14:39
Serienummer
S nr.
Resumé

Vejledningen gælder for BYFO, som årligt skal indberette fradrag for afholdte udgifter til istandsættelse af fredede bygninger opgjort efter ligningslovens § 15 K.

Indberetningspligten fra kalenderåret 2019 følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1536 af 19. december 2017 § 27 (skatteindberetningsloven) og bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. nr. 927 af 26. juni 2018.

Reglerne for indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 og tidligere fremgår af skattekontrollovens § 8 Ø og § 44 i bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for Bygnings Frednings Foreningen (BYFO) gældende fra indkomståret 2019 og fremadrettet.

ISBN-nummer
978-87-417-0804-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen