Dato for udgivelse
26 Apr 2018 14:18
Til
Personer og virksomheder m. fl., som har betalt afgift for registreringer i de danske skibsregistre i perioden 1. januar 2018 frem til 1. maj. 2018.
Sagsnummer
18-0563941
Ved spørgsmål, kontakt
Punktafgifter - 72 22 28 10
Resumé

Lov nr. 174 af 26. april 2018 træder i kraft den 1. maj 2018 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018. Personer og virksomheder m. fl., som har betalt afgift for registreringer i de danske skibsregistre i perioden 1. januar 2018 frem til 1. maj. 2018 kan søge om at få tilbagebetalt afgiften.

 


Folketinget har den 26. april 2018 vedtaget at afskaffe afgiften for registreringer i de danske skibsregistre. Lovændringen træder i kraft 1. maj 2018, men har virkning fra 1. januar 2018.

 

Betingelser for at få tilbagebetalt afgift

Du kan søge om at få tilbagebetalt afgift for registreringer foretaget i de danske skibsregistre i perioden 1. januar 2018 frem til 1. maj. 2018. Tilbagebetaling er kun mulig, når tilbagebetalingsbeløbet for registreringen af det enkelte dagbogsnummer overstiger 200 kr.

 

Hvordan søger du?

Ansøgning skal sendes til SKAT på adressen Nykøbingvej 76, bygning 45, 4990 Sakskøbing senest den 31. juli 2018. Bemærk at fristen ikke kan fraviges.

 

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Originalt skibsskøde eller pantebrev med Søfartsstyrelsens stempel og notering af afgiftsbeløb.

  2. Liste med kendingsbogstaver på alle de skibe, der er omfattet af ansøgningen.

  3. Dit cpr- eller cvr-nummer eller tilsvarende udenlandsk identifikationsnummer.

  4. Dokumentation for, at du har afholdt udgiften.

  5. Eventuel aftale om fordeling af betaling af afgiften mellem flere parter.

 

Har du spørgsmål?

Du kan læse mere om reglerne i Lov nr. 174 af 26. april 2018 på retsinfo.dk. Du er også velkommen til at ringe til os på 72 22 28 10.

 

Venlig hilsen

SKAT