Dato for offentliggørelse
03 May 2018 15:49
Landsdel
Sjælland
Resumé

Ni virksomheder i Holbæk fik onsdag besøg af SKAT. Aktionen er en koordineret indsats mellem flere myndigheder i indsatsen mod social dumping. Nu bliver fem af virksomhederne kigget yderligere efter i sømmene.

 


SKATs indsatsgruppe var i går ude at aflægge besøg på byggepladser i Holbæk i en koordineret indsats mod social dumping. En travl dag udmøntede sig i, at ni virksomheder blev kontrolleret. Kontrollen medfører, at fem virksomheder bliver kigget yderligere efter i sømmene. Gårsdagens aktion var årets tredje landsdækkende aktion, som blev gennemført i samarbejde med politiet og Arbejdstilsynet.

- Vi fokuserer året rundt på at skabe ordnede forhold på arbejdsmarkedet ved korrekt afregning af moms og skat. Indsatsgruppen består af et hold fagpersoner på tværs af forskellige myndigheder. Selve kontrollen foregår helt stille og rolig, hvor vi fra SKAT blandt andet spørger ind til ansættelsesforhold og bogføring, siger funktionsleder i SKAT Ernst O. Nielsen.

Under aktionen i Holbæk talte SKAT med 13 medarbejdere. De kontrollerede virksomheder var nøje udvalgt, fordi myndighedernes oplysninger indikerede, at der var en risiko for problemer med manglende betaling af skat og moms, problemer med arbejdsmiljøet, eller brug af illegal arbejdskraft.

- Af og til opdager vi med det samme, at noget er galt. Det kan være en medarbejder, der ikke er registreret hos SKAT. Andre gange skal vi have flere informationer, før vi kan afgøre, om tingene er i orden. I Holbæk medførte vores kontroller, at vi skal følge op over for fem virksomheder, siger Ernst O. Nielsen.

SKAT sammenligner oplysningerne fra kontrollerne med de informationer, skattemyndighederne allerede har om virksomhederne. Det giver en hurtig indikation af, om reglerne er overholdt.

Landsdækkende aktion

Gårsdagens aktion i Holbæk er et led i en større landsdækkende kontrolaktion, som SKAT, Arbejdstilsynet og politiet gennemfører otte gange om året. På landsplan kontrollerede SKAT 55 virksomheder, hvoraf 40 virksomheder er udtaget til yderligere kontrol. Det er en højere træfprocent end normalt.

Desuden gennemføres løbende regionale aktioner mod social dumping. Sidste år blev der afsluttet i alt 2.831 kontroller, som resulterede i et nettoprovenu på 134 mio. kr.

- De fleste, som vi møder under vores kontrol, samarbejder og er imødekommende. Det er også mit klare indtryk, at virksomhederne faktisk er glade for, at vi sikrer, at reglerne bliver overholdt. Social dumping giver unfair konkurrence i branchen, så virksomhederne såvel som borgerne har en fælles interesse i at reglerne bliver overholdt, siger Ernst O. Nielsen.

Udenlandske arbejdere ansat af danske arbejdsgivere skal betale skat af deres indtægt i Danmark. SKAT fokuserer derfor på, om de udenlandske arbejdere har et skattepersonnummer, om de bliver beskattet korrekt, og om virksomhederne betaler, hvad de skal i skat og moms. Samtidig vurderes udenlandske virksomheders skatte- og momsforhold.

Yderligere oplysninger: Journalister: 72 37 09 00; Borgere og virksomheder: 72 22 18 18