Dato for udgivelse
25 May 2018 10:13
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0117638
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Registrering af importen af biodiesel med oprindelse i Argentina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/756 offentliggjort i EU-tidende L 128 af 24. maj 2018 pålagt toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til registrering af importen til Unionen af fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, både i ren form og i blandinger, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 og ex 3826 00 90 og med oprindelse i Argentina (AR).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2018/756.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter