Dato for udgivelse
28 May 2018 11:16
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0138267
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
24.05.2018
7301 10 00 00     Udgår og erstattes af:
7301 10 00 - Spunsvægjern:
10 - - Bestående af varmvalsede bølgeplader med låseanordninger 0
90 - - Andre varer 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2018) som forventes udsendt ultimo juni 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter