Dato for udgivelse
01 Jun 2018 09:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-040811
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/788 offentliggjort i EU-tidende L 134 af 31. maj 2018 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. ex 7019 51 00 og 7019 59 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien (IN), Indonesien (ID), Malaysia (MY), Taiwan (TW) og Thailand (TH), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2018/788.

Forordningen træder i kraft den 1. juni 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter