Dato for udgivelse
01 Jun 2018 11:00
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/366 vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har i EU-tidende L 134 af 31. maj 2018 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/366 af 1. marts 2017 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Kina (CN).

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 134 s. 19 af 31. maj 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter