Dato for udgivelse
01 Jun 2018 11:21
Til
Eksportører der anvender Frihandelsaftaler
Sagsnummer
18-0893234
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har udarbejdet et spørgeskema og en test version til undersøgelse af anvendelsen af præferenceoprindelsesregler


Kommissionen har udarbejdet et spørgeskema og en test version til undersøgelse af anvendelsen af præferenceoprindelsesregler i henhold til frihandelsaftalerne i EU. På Market Access Databasen, kan du læse mere om baggrunden og formålet med undersøgelsen.

Kommissionen vil gerne have direkte feedback fra eksportører, så Kommissionen på bedste vis kan imødekomme eksportørernes behov i relation til oprindelsesregler.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter