Dato for udgivelse
12 Jun 2018 13:49
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2018/C 199/09) offentliggjort i EU-tidende C 199 af 11. juni 2018 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2018/C 199/09).

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter