Dato for udgivelse
14 Jun 2018 14:22
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
18-1032737
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Tariferingsforordninger til pos. 2106 og 3924 samt Forklarende Bemærkning til KN til pos 1211, 2939 og 3824.

 


Kommissionen har den 31. maj 2018 vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning nr. 2018/837 vedr. en aromatiseret sukkersirup under KN kode 2106 90 98
  • Forordning nr. 2018/838 vedr. engangsindlæg til børnepotter under KN kode 3924 90 00

Begge forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 141 af 7. juni 2018 og træder i kraft den 27. juni 2018.

 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende tilføjelse til de Forklarende Bemærkninger til KN:

Alle teksterne er offentliggjort i EU-Tidende C 191 af 5. juni 2018.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter