Dato for udgivelse
18 Jun 2018 13:26
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-075438
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har i EU-tidende L 152 af 15. juni 2018 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 af 19. april 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål (toldtariffens pos. ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 og ex 7312 10 98) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko (MA) og Republikken Korea (KR), uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 152 s. 61 af 15. juni 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter