Det fremgår af lovbemærkningerne til SFL § 23, at en anmodning om bindende svar efter en konkret vurdering kan afvises, hvis spørgeren ønsker en række alternative muligheder besvaret, således at en besvarelse vil være at sidestille med rådgivning.

Eksempel (afvisning af anmodning om belysning af 5 modeller om samme forhold)

Med udgangspunkt i anskaffelse af en sommerbolig i Italien anmodede ledelsen i det danske ejerselskab om bindende svar om de skattemæssige virkninger af 5 alternative modeller om organiseringen af brugsretten. Skatterådet afviste anmodningen med den begrundelse, at den omhandlede egentlig rådgivning om, hvilken af de 5 modeller, der ville være mindst indgribende og samtidig den billigste rent skattemæssigt. Se SKM2014.397.SR.

Eksempel (afvisning af spørgsmål til 4 alternative dispositioner)

Der var stillet spørgsmål til 4 forskellige alternative dispositioner, hvorfor der skete afvisning med den begrundelse, at anmodningen var at sidestille med rådgivning, som falder uden for rammerne af ordningen om bindende svar. Se SKM2014.248.SR

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Skatterådet

xSKM2018.491.SRx xI anmodningen om bindende svar ønskedes bekræftet, hvordan henstandssaldoen på aktier skulle behandles hos henholdsvis manden, hans hustru og deres eventuelle dødsbo under forskellige forudsætninger - herunder om de var skattepligtige til henholdsvis Portugal eller Danmark på et givent tidspunkt. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålene, da der var tale om alternativer, og da en besvarelse af anmodningen derfor måtte sidestilles med rådgivning.x
xSKM2014.841.SRx

xSkatterådet afviste spørgsmål 2-5, da spørger ønskede oplyst, om de fx kunne nøjes med én ansættelseskontrakt eller èn lønseddel for at opnå samme skattemæssige virkning som under spørgsmål 1.

Der var således ikke tale om, at spørger ønskede at få svar på den skattemæssige virkning af en bestemt disposition, men i stedet at spørger ønskede at få oplyst, hvilken skattemæssig disposition han skulle foretage for at opnå en bestemt skattemæssig virkning. Dermed ville en besvarelse af anmodningen have karakter af rådgivning, og spørgsmål 2-5 blev derfor afvist, jf. SFL § 21, jf. § 24, stk. 2.x

 

SKM2014.397.SR Afvisning - spørgsmål om 5 forskellige modeller blev anset som rådgivning
SKM2014.248.SR Afvisning - alternative dispositioner