Dato for offentliggørelse
20 Jun 2018 10:40
Landsdel
Ringkøbing
Resumé

Der er brug for flere hænder til at inddrive den gæld, som borgere og virksomheder skylder det offentlige. Der er derfor i dag slået 50 ledige stillinger op til Gældsstyrelsen i Ringkøbing.


Gældsstyrelsen i Ringkøbing har i dag slået 50 ledige stillinger op. Der er tale om nyoprettede stillinger, som skal være med til at danne rammen om en styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse.

De nye medarbejdere søges bl.a. til sagsbehandling på inddrivelsesopgaver, vurdering af om kravene til inddrivelse er korrekte, håndtering af henvendelser via telefon og mail og bogføring af indbetalinger. 

- Vi søger servicemindede medarbejdere inden for et bredt fagligt og uddannelsesmæssigt felt, der har lyst til at arbejde med mennesker, som ofte står i en økonomisk svær situation. Derfor er det vigtigt, at vores kommende medarbejdere er i stand til at etablere en konstruktiv dialog med borgerne baseret på gensidig respekt, tillid og forståelse, fortæller Henrik Rosendahl, der er underdirektør i Gæld i SKAT.

Der er i dag cirka 190 medarbejdere i Ringkøbing, som er med til at inddrive borgere og virksomheders gæld til det offentlige. I 2021 er det planen, at der i Ringkøbing skal være cirka 270 medarbejdere tilknyttet den kommende Gældsstyrelse.

- Vi har siden september sidste år haft to store ansøgningsrunder i Ringkøbing, hvor vi samlet har ansat 80 medarbejdere, der allerede er i fuld gang i de nye stillinger. Det er vigtigt for os, at alle vores nye kollegaer får en god start. Vi har derfor tilrettelagt et fem-ugers introduktionsforløb, hvor alle nye medarbejdere bliver sat grundigt ind i Gældsstyrelsens arbejde og lovgivning, siger Henrik Rosendahl.

Den kommende Gældsstyrelse 
Den 1. juli 2018 bliver Gæld i SKAT til Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen får hovedsæde i Middelfart og vil have afdelinger syv steder i landet – foruden Ringkøbing er det Middelfart, Thisted, Tønder, Grenaa, Roskilde og Randers. Gældsstyrelsen vil i 2021 bestå af omkring 1.500 medarbejdere og styrelsens kerneopgave bliver at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Målet er, at så mange som muligt betaler deres gæld, og Gældsstyrelsen vil samarbejde med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår.

Læs mere om den kommende Gældsstyrelse på www.fra1til7.dk

Hvis man er interesseret i at høre mere om stillingerne og få en fornemmelse af, hvad et arbejde med gældsinddrivelse indebærer, er der den 27. juni fra 16-18 åbent hus på Ribovej i Ringkøbing. Se oplysninger om tilmelding til Åbent Hus i stillingsopslagene.

Der er ansøgningsfrist den 29. juli, og stillingsopslagene kan ses på skat.dk/job 

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818