Dato for udgivelse
28 Jun 2018 23:27
Gyldig til
09 Jul 2018 16:00
Til
Virksomheder der anvender Toldsystemerne
Sagsnummer
18-1138246
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Som følge af, at SKAT går fra én styrelse til syv styrelser, kan der forekomme forstyrrelser på WW.SKAT.dk i perioder fra den 30. juni 2018 kl. 8 til den 1. juli 2018 kl. 23.

Udseendet af toldsystemerne vil først blive ændret i efteråret 2018.


I forbindelse med at SKAT går fra én styrelse til syv styrelser vil der i løbet af weekenden ske forandringer i det visuelle design på SKAT.dk og Skatteforvaltningens kundevendte systemer.

Som følge af disse forandringer kan der, fra lørdag den 30. juni 2018 kl. 8 til søndag den 1. juli 2018 kl. 23, forekomme perioder hvor WWW.SKAT.dk kan være langsom og i kortere perioder af 2-5 minutter kan enkelt sider være utilgængelige. 

Det kan desuden ske, at man i perioden i enkelte tilfælde vil opleve, at WWW.SKAT.dk er en midlertidig hjemmeside, som åbner med nogle ganske få links. Disse vil blandt andet være til siden ”Driftsmeddelelser og status for toldsystemer” og hovedsiden for ”Toldstyrelsens IT-systemer til Told Erhverv”.

Driften af toldsystemerne bliver ikke berørt af ændringerne.

Det anbefales derfor, at man gemmer de nedenstående links enten på ens desktop eller som browser favoritter:

Link til Toldstyrelsens IT-systemer til Told Erhverv - https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2252153&ik_navn=transport

Link til Driftsmeddelelser og status på toldsystemer - https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=17468

Links til Systemer:

Import - https://import.skat.dk/importsys.jnlp

e-Export - https://export.skat.dk/exp.jnlp

TARIC (DK) - http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/sbn/search.jsf?conversationId=795416

TARIC (EU) - http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=da

eVita - http://vita.skat.dk/vita.htm

Manifest - https://manifest.skat.dk/

ICS - https://ics.skat.dk/

Det visuelle design, det vil sige logo, farver med videre i toldsystemerne vil ikke blive ændret før end i efteråret 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter