Dato for udgivelse
29 Jun 2018 14:04
Resumé

SKATs kvartalsredegørelse om de offentlige restancer for første kvartal 2018 er netop oversendt til Folketingets Skatteudvalg. Den viser, at det gennemsnitlige månedlige inddrivelsesprovenu i det seneste år ligger over niveauet, fra før den automatiske inddrivelse i EFI blev suspenderet i 2015.


SKAT har over det seneste år gennemsnitligt inddrevet 571 mio. kr. om måneden. Det er mere, end der blev inddrevet, inden den automatiserede inddrivelse i EFI blev suspenderet i 2015, hvor der gennemsnitligt blev inddrevet ca. 450 – 500 mio. kr. om måneden. Det fremgår af SKATs restanceredegørelse for første kvartal 2018, som netop er oversendt til Folketingets Skatteudvalg.

Når en større del af borgernes og virksomhedernes gæld bliver betalt, så skyldes det især, at der er etableret fuld modregning i alle udbetalinger fra myndigheder, samt at det er gjort lettere at foretage frivillig indbetaling af restancer.

- Det er et langt sejt træk at få genoprettet en effektiv gældsinddrivelse. Selv om vi ikke er i mål endnu, så viser tallene, at vi er på rette vej. Det har en tydelig effekt på det månedlige inddrivelsesprovenu, at der nu er automatisk modregning på alle områder, og at det er lettere for borgerne frivilligt at afdrage på deres gæld, siger Lars Nordahl Lemvigh, der er direktør for Gæld i SKAT. Han er også udnævnt til direktør for den kommende Gældsstyrelse.

Restanceredegørelsen viser også, at restancerne i første kvartal i 2018 er steget med 2,7 mia. kr. til i alt 111,4 mia. kr. Stigningen skyldes især en stigning i inddrivelsesrenter.

Se SKATs restanceredegørelse for 1. kvartal 2018

Fra 1. juli 2018 vil inddrivelsen af gæld blive varetaget af den nyoprettede Gældsstyrelse med ca. 1.500 ansatte.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818