Dato for udgivelse
03 Jul 2018 11:03
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-112319
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/921 offentliggjort i EU-tidende L 164 af 29. juni 2018 indført en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre (toldtariffens pos. 2918 12 00 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2018/921.

Forordningen trådte i kraft den 30. juni 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter