Dato for udgivelse
04 Jul 2018 11:15
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-222830
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af oxalsyre med oprindelse i Indien og Folkerepublikken Kina som følge af en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/931 offentliggjort i EU-tidende L 165 af 2. juli 2018 indført en endelig antidumpingtold på importen af oxalsyre (toldtariffens pos. 2917 11 00 91) med oprindelse i Indien (IN) og Folkerepublikken Kina (CN) som følge af en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2018/931.

Forordningen trådte i kraft den 3. juli 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter