Dato for udgivelse
09 Jul 2018 10:58
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0138267
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.07.2018
2106 90 98 47 - - - - - - - Tilberedning med vandindhold på 1 % eller derover, men ikke over 4 %, og med indhold af:
- kærnemælk på 15 vægtprocent og derover, men ikke over 35 vægtprocent
- laktose på 20 vægtprocent (±10 vægtprocent)
- valleproteinkoncentrat på 20 vægtprocent (±10 vægtprocent)
- cheddarost på 15 vægtprocent (±10 vægtprocent)
- salt på 3 vægtprocent (±2 vægtprocent)
- mælkesyre E270 på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent
- gummi arabicum E414 på 0,1 vægtprocent og derover, men ikke over 10 vægtprocent
til brug ved fremstilling af produkter i fødevare- eller drikkevareindustrien
9% + le
2712 90 99 00 Udgår og erstattes af:
2712 90 99 - - - - Andre varer:
10 - - - - - Blandinger af 1-alkener (alpha-olefiner) (CAS RN 131459-42-2) med indhold på 80 vægtprocent og derover af 1-alkener med kædelængde på 24 kulstofatomer og derover, men ikke over 64 kulstofatomer med indhold på mere end 72 % af 1-alkener med mere end 28 kulstofatomer 2,2%
90 - - - - - Andre varer
2837 20 00 20 Udgår
2842 10 00 50 - - Fluorphlogopit (CAS RN 12003-38-2) 5,5%
2842 90 80 30 - - - Aluminiumtrititaniumdodecaklorid (CAS RN 12003-13-3) 5,5%
2903 99 80 60 - - - - 1,1'-Methanediylbis(4-fluorbenzen) (CAS RN 457-68-1) 5,5%
2905 29 90 00 Udgår og erstattes af:
2905 29 90 - - - Andre varer:
10 - - - - Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1) 5,5%
90 - - - - Andre varer 5,5%
2906 11 00 00 Udgår og erstattes af:
2906 11 00 - - Mentol:
10 - - - Levomentol (INN) (CAS RN 2216-51-5) 5,5%
90 - - - Andre varer 5,5%
2906 29 00 50 - - - 2,2'-(m-Fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5) 5,5%
2907 29 00 75 - - - Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6) 5,5%
2912 29 00 45 - - - p-Fenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8) 5,5%
2912 49 00 50 - - - 2,6-Dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2) 5,5%
2914 29 00 70 - - - 2-Sec-butylcyclohexanon (CAS RN 14765-30-1) 5,5%
2915 39 00 10 - - - Cis-3-hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8) 5,5%
30 - - - 4-Tert-butylcyclohexylacetat (CAS RN 32210-23-4) 5,5%
2915 90 70 20 - - - Metyl (R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5) 5,5%
85 - - - Ethyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1) 5,5%
2916 14 00 30 Udgår
2916 20 00 20 - - Blanding af (1S,2R,6R,7R)- og (1R,2R,6R,7S)-isomerer af ethyltricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-2-carboxylat (CAS RN 80657-64-3 og 80623-07-0) 6,5%
2918 30 00 15 - - 2-Fluor-5-formylbenzoesyre (CAS RN 550363-85-4) 6,5%
2918 99 90 38 - - - - Diclofop-metyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3) 6,5%
2921 59 90 10 Tekst ændret til:
- - - - Blanding af isomerer af 3,5-diethyltoluendiamin (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)
80 - - - - 4,4'-methandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) i form af granulat, til brug ved fremstilling af præpolymerer 6,5%
2922 39 00 15 - - - 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9) 6,5%
2926 90 70 15 - - - 2-Cyclohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0) 6,5%
18 - - - Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2) 6,5%
33 - - - Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5) 6,5%
2927 00 00 25 - - 2,2'-Azobis(4-methoxy-2,4-dimetylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8) 6,5%
2931 90 00 10 - - (3-Fluor-5-isobutoxyphenyl)boronsyre (CAS RN 850589-57-0) 6,5%
2932 13 00 20 - - - Furfurylalkohol (CAS RN 98-00-0) 6,5%
2932 99 00 23 - - - 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8) 6,5%
2933 39 99 38 - - - - (2-Kloropyridin-3-yl) methanol (CAS RN 42330-59-6) 6,5%
39 - - - - 2,6-dikloropyridin-3-carboxamid (CAS RN 62068-78-4) 6,5%
51 - - - - 2,5-Diklor-4,6-dimetylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8) 6,5%
66 - - - - Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) af renhed på 98,5 vægtprocent eller derover 6,5%
2933 59 95 22 - - - - 6-Klor-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6972-27-6) 6,5%
24 - - - - 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8) 6,5%
26 - - - - 5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7) 6,5%
2933 79 00 25 - - - Metyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-carboxylat (CAS RN 14192-26-8) 6,5%
2933 99 80 48 - - - - 5-Amino-6-metyl-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2 6,5%
2934 99 90 59 - - - - Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) eller dolutegravirnatrium(CAS RN 1051375-19-9) 6,5%
2935 90 90 40 - - - Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8) 6,5%
3204 13 00 15 - - - Farvestof C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Blue 41 på 50 vægtprocent og derover 6,5%
25 - - - Farvestof C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Red 46 på 20 vægtprocent og derover 6,5%
35 - - - Farvestof C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Basic Yellow 28 på 75 vægtprocent og derover 6,5%
45 - - - Blanding af farvestof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) og farvestof C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) med et indhold af farvestoffet Basic Blue på 60 vægtprocent og derover 6,5%
3204 16 00 40 - - - Vandig opløsning af farvestof C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)
- med et indhold af farvestof C.I. Reactive Red 141 på 13 vægtprocent og derover, og
- indeholdende et konserveringsmiddel
6,5%
3207 17 00 14 Tekst ændret til:
- - - Præparater på basis af farvestoffet C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) med et indhold heraf på 60 vægtprocent eller derover, men på mindre end 85 vægtprocent
29 - - - Farvestof C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 268 på 80 vægtprocent og derover 6,5%
3206 49 70 40 - - - - Farvestof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 27 på 85 vægtprocent og derover 6,5%
3208 90 91 20-90 Udgår og erstattes af:
3208 90 91 00 - - - På basis af syntetiske polymerer 6,5%
3705 00 90 10-90 Udgår og erstattes af:
3705 00 90 00 - Andre varer 0
3707 10 00 60 - - Lysfølsomme emulsioner med et indhold af:
- fotosyregenerator på ikke over 5 vægtprocent
- phenolplast på 2 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, og
- epoxyholdige derivater på ikke over 7 vægtprocent
opløst i heptan-2-on og/eller ethyllactat
6%
3802 10 00 20 - - Kemisk aktiveret kul i form af granulat med en Butane Working Capacity på 11 g butan/100 ml eller derover (som bestemt ved ASTM D 5228-metoden), der anvendes til dampabsorption og desorption i emissionsbegrænsende beholdere i motorkøretøjer 3,2%
30 - - Kemisk aktiveret kul i form af piller (cylindriske) med:
- en diameter på 2 mm eller derover, men ikke over 3 mm, og
- en Butane Working Capacity på 5 g butan/100 ml eller derover (som bestemt ved ASTM D 5228-metoden),
der anvendes til dampabsorption og desorption i emissionsbegrænsende beholdere i motorkøretøjer
3,2%
3808 93 90 60 - - - - Præparat i form af tabletter, med indhold af: 
- 1-methylcyclopropen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) med en renhed på 96 % eller derover på 0,55 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 2,50 vægtprocent, og
- hver af de to urenheder, 1-klor-2-metylpropen (CAS RN 513-37-1) og 3-klor-2-metylpropen (CAS RN 563-47-3), på mindre end 0,05 %
til belægning
6,5%
3811 29 00 55 Tekst ændret til:
- - - Tilsætningsstoffer, der består af reaktionsprodukter af diphenylamin og forgrenede nonener:
- indeholdende over 28 vægtprocent, men ikke over 55 vægtprocent 4-monononyldiphenylamin
- indeholdende over 45 vægtprocent, men ikke over 65 vægtprocent 4,4′-dinonyldiphenylamin
- indeholdende ikke over 5 vægtprocent 2,4-dinonyldiphenylamin og 2,4′-dinonyldiphenylamin
anvendes i fremstillingen af smøreolier
3824 99 92 73 Udgår
3824 99 93 38 - - - - - - - Blanding af 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1) og 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenolbenzyltrifenylfosfaniumsalt (CAS RN 75768-65-9) 6,5%
3824 99 96 30 - - - - - - Sjældne jordarters koncentrat med indhold af:
- ceriumoxid (CAS RN 1306-38-3) på 20 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 30 vægtprocent
- lanthanoxid (CAS RN 1312-81-8) på 2 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 10 vægtprocent
- yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9) på 10 vægtprocent eller derover, men ikke mere end 15 vægtprocent, og
- zirconiumoxid (CAS RN 1314-23-4) og naturligt forekommende hafniumoxid på ikke mere end 65 vægtprocent
6,5%
3903 90 90 38 - - - Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0) indkapslet med en copolymer af acrylonitrilstyren (CAS RN 9003-54-7) med et indhold af hver enkelt polymer på 50 vægtprocent (± 1) 6,5%
3904 69 80 88 - - - - - Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0) indkapslet med en copolymer af acrylonitrilstyren (CAS RN 9003-54-7) med et indhold af hver enkelt polymer på 50 vægtprocent (± 1) 6,5%
3906 90 90 23 - - - Copolymer af metylmethakrylat, butylacrylat, glycidylmethakrylate og styren (CAS RN 37953-21-2) med en epoxyækvivalentvægt på højst 500 i form af formalede flager med en partikelstørrelse på højst 1 cm 6,5%
43 - - - Copolymer af methakrylestere, butylakrylat og cycliske dimethylsiloxaner (CAS RN 143106-82-5) 6,5%
63 Udgår
3907 30 00 70 - - Præparat af epoxyharpiks (CAS RN 29690-82-2) og fenolharpiks (CAS RN 9003-35-4) med indhold af:
- 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0) og
- ingen eller højst 0,5 vægtprocent kønrøg (CAS RN 1333-86-4)
6,5%
3907 40 00 45 - - α-(2,4,6-Tribromfenyl)-ω-(2,4,6-tribromphenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3) 6,5%
3909 20 00 00 Udgår og erstattes af:
3909 20 00 - Melaminplast:
10 - - Polymerblanding med indhold af:
- 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent melaminharpiks (CAS RN 9003-08-1)
- 15 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent silica (CAS RN 14808-60-7 eller 60676-86-0)
- 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent cellulose (CAS RN 9004-34-6) og
- 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent phenolharpiks (CAS RN 25917-04-8)
6,5%
90 - - Andre varer 6,5%
3909 40 00 40 Udgår
3912 90 10 10 Tekst ændret til:
- - - Celluloseacetatpropionat, ikke plastificeret, i form af pulver:
- med indhold af propionyl på 25 vægtprocent og derover (efter ASTM D 817-72) og
- med en viskositet på 120 poise og derunder (efter ASTM D 817-72)
3919 90 80 21 - - - - Polytetrafluorethylenfolie
- med en tykkelse på 50 µm eller derover, men ikke over 155 µm
- med en bredde på 6,30 mm og derover, men ikke over 585 mm
- med brudforlængelse på højst 200 %, og
- belægning på den ene side med et trykfølsomt silikoneklæbemiddel på ikke over 40 µm
6,5%
22 - - - - Folie af polyester, polyethylen eller polypropylen belagt på en eller begge sider med et trykfølsomt acryl- og/eller gummiklæbestof, også leveret med en slipfolie, i ruller med en bredde på 45,7 cm eller derover, men ikke over 160 cm 6,5%
29 Udgår
3920 62 19 05 - - - - - Folie af poly(ethylentereftalat) i ruller:
- med en tykkelse på 0,335 mm eller derover, men ikke over 0.365 mm, og
- belagt med et lag guld med en tykkelse på 0,03 μm eller derover, men ikke over 0,06 μm
6,5%
3920 62 90 00 Udgår og erstattes af:
3920 62 90 - - - Af tykkelse over 0,35 mm:
10 - - - - Folie af poly(ethylentereftalat) i ruller:
- med en tykkelse på 0,335 mm eller derover, men ikke over 0.365 mm, og
- belagt med et lag guld med en tykkelse på 0,03 μm eller derover, men ikke over 0,06 μm
6,5%
90 - - - - Andre varer 6,5%
3920 99 90 20 Tekst ændret til:
- - - - Anisotrop ledende folie i ruller af en bredde på 1,2 mm eller derover, men ikke over 3,15 mm, og en længde på 300 m eller derunder, til brug ved forbindelse af elektroniske komponenter med hinanden ved fremstilling af LCD- eller plasmaskærme
3921 19 00 35 - - - - Flerlagsfilm, der består af:
- 30 % eller derover, men ikke over 60 % polypropylen (CAS RN 900307-0), i form af et mikroporøst lag
- 20 % eller derover, men ikke over 40 % polyethylen (CAS RN 9002-88-4), i form af et mikroporøst lag og
- 20 % eller derover, men ikke over 40 % böhmit (CAS RN 1318-23-6), i form af et lag/en belægning
til brug ved fremstilling af litium-ion-batterier
6,5%
3926 90 97 23 - - - - Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på motorkøretøjer 6,5%
50 Tekst ændret til:
- - - - Knap til frontpanel på bilradio, fremstillet af bisphenol A-baseret polycarbonat, i pakninger med mindst 300 stk
77 Tekst ændret til:
- - - - Silikoneafkoblingsring med en indre diameter på 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), i pakninger med 2 500 stk. eller derover, af den art, der anvendes i parkeringshjælpsensorsystemer
4016 99 57 30 - - - - - Glidebøsning af vulkaniseret gummi til en bremsekaliber, med:
- en indre diameter på ikke mindre end 5 mm og en ydre diameter på ikke mere end 35 mm
- en højde på 15 mm eller derover, men ikke over 40 mm, og
- en ribbet konstruktion
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,5%
5311 00 90 00 Udgår og erstattes af:
5311 00 90 - Andre varer:
10 - - Papirgarn i taftbinding påklæbet et lag tissuepapir:
- med en vægt på 230 g/m2 eller derover, men ikke over 280 g/m2, og
- udskåret i rektangler, hvis sider har en længde på 40 cm eller derover, men ikke over 140 cm
5,8%
90 - - Andre varer 5,8%
5603 14 90 50 - - - - Fiberdug af mikrofiber bestående af polyesterfibre med et ensartet tværsnit med:
- en vægt på over 150 g/m2 
- en denier på 0,06 eller derover, men ikke over 0,50 denier
- indhold af polyethylentereftalat på 74 vægtprocent eller derover
4,3%
5906 99 90 20 Tekst ændret til:
- - - - Vævet og lamineret tekstilstof, gummeret, med følgende egenskaber:
— med tre lag
— det ene yderlag består af akryl
— det andet yderlag består af polyester
— mellemlaget består af klorbutylgummi
— mellemlaget har en vægt på 452 g/m2 eller derover, men ikke over 569 g/m2
— tekstilstoffet har en samlet vægt på 952 g/m2 eller derover, men ikke over 1159 g/m2
— tekstilstoffet har en samlet tykkelse på 0,8 mm eller derover, men ikke over 4 mm
anvendes til fremstilling af foldetag til motorkøretøjer
5911 90 99 50 - - - - Vibrationsdæmper til højttalere, fremstillet af runde, bølgede og fleksible tekstiler af fibre af polyester, bomuld, aramid eller en kombination heraf, der er skåret efter mål og anvendes i bilhøjttalere 6%
7326 90 92 40 - - - - Dysehus i stål med indbygget flange i ét stykke, frismedet fra 4 støbestykker, bearbejdet, med:
- en diameter på 5 752 mm eller derover, men ikke over 5 758 mm
- en højde på 3 452 mm eller derover, men ikke over 3 454 mm
- en samlet vægt på 167 875 kg eller derover, men ikke over 168 125 kg
af den art, der anvendes til fremstilling af atomreaktortanke
2,7%
7326 90 98 50 - - - - Overfladehærdet stempelstang i stål til hydrauliske eller hydropneumatiske støddæmpere i motorkøretøjer:
- med en belægning af krom
- med diameter på 11 mm og derover, men ikke over 28 mm
- med en længde på 80 mm eller derover, men ikke over 600 mm
 med en gevindskåren ende eller dorn til modstandssvejsning
2,7%
7409 19 00 00 Udgår og erstattes af:
7409 19 00 - - I andre tilfælde:
10 - - - Plader eller ark:
- med mindst et lag væv af glasfiber, imprægneret med en flammehæmmende kunstig eller syntetisk harpiks med en glasovergangstemperatur (Tg) på over 130 °C, målt i henhold til IPC-TM-650, metode 2.4.25
- belagt på den ene eller på begge sider med en kobberfolie af tykkelse på ikke over 3,2 mm
med indhold af mindst ét af følgende
- poly(tetrafluorethylen) (CAS RN 9002-84-0)
- poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-phenylen) (CAS RN 25134-01-4)
- epoxyharpiks med en varmeudvidelse på ikke over 10 ppm i længden og ikke over 25 ppm i højden
til brug ved fremstilling af kredsløbskort
4,8%
20 - - - Plader eller ark bestående af
- et lag siliciumnitrid med en tykkelse på 0,32 mm (± 0,1 mm) eller derover, men ikke over 1,0 (± 0,1 mm) mm
- overtrukket på begge sider med en kobberfolie med en tykkelse på 0,8 mm (± 0,1 mm) og
- delvist belagt på den ene side med en sølvbelægning
4,8%
90 - - - I andre tilfælde 4,8%
7410 21 00 70 - - - Plader eller ark:
- med mindst et lag væv af glasfiber, imprægneret med en flammehæmmende kunstig eller syntetisk harpiks med en glasovergangstemperatur (Tg) på over 130 °C, målt i henhold til IPC-TM-650, metode 2.4.25
- belagt på den ene eller på begge sider med en kobberfolie af tykkelse på ikke over 3,2 mm
med indhold af mindst ét af følgende
- poly(tetrafluorethylen) (CAS RN 9002-84-0)
- poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-phenylen) (CAS RN 25134-01-4)
- epoxyharpiks med en varmeudvidelse på ikke over 10 ppm i længden og ikke over 25 ppm i højden
til brug ved fremstilling af kredsløbskort
5,2%
7413 00 00 20 - - Centreringsring til højttalere bestående af en eller flere vibrationsdæmpere og mindst 2 uisolerede kobberkabler, herunder vævede eller pressede af den art, der anvendes i bilhøjttalere 5,2%
7606 12 20 20 - - - - Skilte, hvis kerne består af en celleplade af polyethylen, og hvis ydre lag består af aluminium, med en samlet tykkelse på 1,8 mm eller derover, men ikke over 4,2 mm 7,5%
7607 11 90 83 - - - - - Bånd eller folie af en legering af aluminium og magnesium:
- af en legering, der opfylder standard 5182-H19 eller 5052-H19
- i ruller med en ydre diameter på ikke over 1 350 mm
- med en tykkelse (tolerance på - 0,006 mm) på 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm eller 0,20 mm
- med en bredde (tolerance på ± 0,3 mm) på 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm eller 356 mm
- med en krumningstolerance på højst 0,5 mm/750 mm
- med et planhedsmål på I-enhed ±5
- med en trækstyrke på over (5182-H19) 365 MPa eller (5052-H19) 320 MPa og
- en brudforlængelse på over (5182-H19) 3   eller (5052-H19) 2,5 %
til brug ved fremstilling af lameller til persienner
7,5%
8108 90 30 25 - - - Stænger og tråd af titan-aluminium-vanadiumlegering (TiAl6V4), der opfylder AMS-standard 4928, 4965 eller 4967 7%
80 Udgår
8415 90 00 20 Udgår
8418 99 10 70 - - - - - Fordamper af aluminium til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater til biler 2,2%
8481 10 99 20 - - - - Elektromagnetisk trykreguleringsventil
- med et stempel
- med en indre tæthed på mindst 275 mPa
- med en tilslutning i plast med 2 kontaktben i sølv eller tin
2,2%
30 - - - - Trykreguleringsventiler i et messinghus med:
- en længde på 18 mm eller derunder (± 1 mm)
- en bredde på 30 mm eller derunder (± 1 mm)
af den art, der anvendes til indbygning i brændstoftilførselsmoduler i motorkøretøjer
2,2%
8481 80 59 30 - - - - - Tovejs reguleringsventil med hus og:
- mindst 5 men ikke flere end 9 afgangshuller med en diameter på mindst 0,110 mm men ikke over 0,134 mm
- en strømningshastighed på mindst 640 cm3/minut, men ikke over 805 cm3/minut
- et driftstryk på mindst 19 men ikke over 300 MPa
2,2%
40 - - - - - Strømreguleringsventil
- fremstillet af stål
- med et afgangshul med en diameter på mindst 0,175 mm, men ikke over 0,185 mm
- med et indgangshul med en diameter på mindst 0,255 mm, men ikke over 0,265 mm
- med en belægning af chromnitrid
- med en overfladeruhed på Rp 0,4
2,2%
50 - - - - - Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering med:
- et stempel
- en belægning af DLC (diamantlignende karbon)
- en solenoide med en spolemodstand på mindst 2,6 ohm, men ikke over 3 ohm
- med en forsyningsspænding på 12 V
2,2%
60 - - - - - Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering
- med en solenoide med en spole modstand på mindst 0,19 ohm, men ikke over 0,52 ohm, og med inductance på mindst 0,083 mH, men ikke over 0,172 mH
- med en forsyningsspænding på 24 V
- der benytter jævnstrøm på mindst 15,5 A, men ikke over 16,5 A
2,2%
8483 30 32 20 Udgår
30 - - - - Lejehus af den art, der anvendes i turboladere:
- af præcisionsstøbt gråt støbejern, der opfylder standard DIN EN 1561, eller præcisionsstøbt sfærisk grafitjern der opfylder standard DIN EN 1560
- med oliekamre
- uden lejer
- med en diameter på 50 mm eller derover, men ikke over 250 mm
- med en højde på 40 mm eller derover, men ikke over 150 mm
- også med vandkamre og forbindelsesdele
5,7%
8483 30 38 50 Udgår
60 - - - - - Lejehus af den art, der anvendes i turboladere:
- af præcisionsstøbt gråt støbejern, der opfylder standard DIN EN 1561, eller præcisionsstøbt sfærisk grafitjern der opfylder standard DIN EN 1560
- med oliekamre
- uden lejer
- med en diameter på 50 mm eller derover, men ikke over 250 mm
- med en højde på 40 mm eller derover, men ikke over 150 mm
- også med vandkamre og forbindelsesdele
3,4%
8501 31 00 25 Udgår
50 - - - Jævnstrømsmotor, børsteløs, med: 
- en udvendig diameter på 80 mm eller derover, men ikke over 200 mm
- en forsyningsspænding på 9 V og derover, men ikke over 16 V
- med en afgivet effekt ved 20 °C på 300 W eller derover, men ikke over 750 W
- et drejningsmoment ved 20 °C på 2,00 Nm eller derover, men ikke over 7,00 Nm
- med en nominel hastighed ved 20 °C på 600 rpm eller derover, men ikke over 3 100 rpm
- også med en sensor for rotorens vinkelposition af resolvertypen eller hall-effekttypen,
af den art, der anvendes i servostyringssystemer til biler
2,7%
8503 00 91 31 Tekst ændret til:
- - - - Rotor, der på indersiden er forsynet med en eller to ringmagneter (i et eller flere stykker), også monteret i en stålring
8503 00 99 32 Tekst ændret til:
- - - - Rotor, der på indersiden er forsynet med en eller to ringmagneter (i et eller flere stykker), også monteret i en stålring
50 Udgår
55 - - - - Stator til børsteløs motor med:
- en indvendig diameter på 206,6 mm (± 0,5)
- en udvendig diameter på 265,0 mm (± 0,2) og
- en bredde på 37,2 mm eller derover, men ikke over 47,8 mm
af den art, der anvendes til fremstilling af vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner og tørremaskiner med direkte drivtromler
2,7%
8504 50 95 80 - - - Selvinduktionsspole
- med en eller flere viklinger, med en induktans pr. vikling på ikke over 62 mH, fastgjort til et eller flere bærematerialer
- med ferrit
- med en eller flere temperaturfølere i form af modstande med negativ temperaturkoefficient
- også med isolering, afstandsstykker og tilslutningskabler
0,9%
8505 11 00 60 Udgår
63 - - - - Ringe, rør, bøsninger eller muffer fremstillet af en legering af neodym, jern og bor, med:
- en ydre diameter på ikke over 45 mm
- en højde på ikke over 45 mm
af den art, der anvendes til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering
2,2%
8506 50 30 00 Udgår og erstattes af:
8506 50 30 - - Knapceller:
10 - - - Litium-mangandioxid-celle med:
- en diameter på 20 mm eller derover, men ikke over 25 mm
- en længde på 3 mm eller derover, men ikke over 6 mm
- en spænding på 3 V og derover, men ikke over 3,4 V,
- en kapacitet på 200 mAh eller derover, men ikke over 600 mAh
- et temperaturinterval ved bilprøver på - 40 °C til 125 °C
til brug som en bestanddel i fremstillingen af dæktrykovervågningssystemer (TPMS)
4,7%
90 - - - Andre varer 4,7%
8507 50 00 40 - - Nikkel-metalhydrid-batteriaggregat med:
- en spænding på 190 V og derover, men ikke over 210 V
- en længde på 220 mm eller derover, men ikke over 280 mm
- en bredde på 500 mm eller derover, men ikke over 600 mm
- en højde på 100 mm eller derover, men ikke over 150 mm
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
2,7%
8512 20 00 50 - - Kabineloftlampe i plasthus, også med opbevaringsboks, med en driftsspænding på 8 V eller derover, men ikke over 16 V:
- med mindst to lyskilder
- med lyskontakt
- også med alarmopkaldsknap (eCall)
- også med kontakt til panoramisk skydetag
- også med mikrofon
- også med ultralydsføler
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
2,7%
8512 30 90 30 - - - Lydalarm til beskyttelse mod indbrud i køretøjet:
- med en driftstemperatur på - 45 °C og derover, men ikke over 95 °C
- med en spænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V
- i et plasthus
- også med en metalholder
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
2,7%
8518 90 00 45 - - - Centreringsring til højttalere bestående af en eller flere vibrationsdæmpere og mindst 2 uisolerede kobberkabler, herunder vævede eller pressede af den art, der anvendes i bilhøjttalere 0,5%
8526 10 00 30 - - Radarsensorudstyr med en styreenhed til systemer til overvågning af blinde vinkler
- med en spænding på 8 V eller derover, men ikke over 16 V
- i et plasthus
- med kabel og forbindelsesdel
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
0,9%
8529 90 92 33 - - - - - - - LCD-moduler kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter
- der udelukkende består af en eller flere TFT-celler
- med et skærmdiagonalmål på 10,7 cm eller derover, men ikke over 36 cm
- også med LED-baggrundsbelysning
- med kontrolkredsløb dedikeret til pixelstyring,
- uden EPROM-hukommelse (Erasable Programmable Read-only Memory)
- med digital RGB-grænseflade (rød-grøn-blå grænseflade), berøringsfølsom grænseflade
udelukkende anvendt til installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
3,1%
39 - - - - - - - LCD-moduler med:
- et skærmdiagonalmål på 14,5 cm eller derover, men ikke over 25,5 cm
- LED-baggrundsbelysning
- et trykt kredsløbskort med EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory), mikrocontroller, timingcontroller, LIN (Local Interconnect Network)-bus eller APIX2 (Automative Pixel Link)-drivermodul og andre aktive og passive komponenter
- en konnektor med 6-8 ben til strømforsyning og en konnektor med 2-4 ben til LVDS (Low-Voltage Differential Signalling)-/LIN-signaler eller en APIX2-grænseflade eller en LVDS/LIN-grænseflade til signaler og strømforsyning
- også i et hus
til permanent indbygning eller permanent installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
3,1%
55 Tekst ændret til:
- - - - - - - OLED-moduler bestående af
- en eller flere TFT-celler af glas eller plast, som indeholder organisk materiale
- også kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter og
- en eller flere trykte kredsløb indeholdende kontrolkredsløb til pixelstyring
til brug ved fremstilling af tv-apparater og skærme eller til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87
59 Udgår
8537 10 91 55 - - - - - Elektronisk styreenhed til automatiske parkeringssystemer med evnen til at evaluere bilens omgivelser og styre parkeringen automatisk:
- med en spænding på 5 V eller derover, men ikke over 16 V
- med programmerbar hukommelse
- med mindst én konnektor
- i et plasthus
- også med en metalholder
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
2,1%
65 - - - - - Elektronisk styreenhed for optimal motorydelse:
- med programmerbar hukommelse
- med en spænding på 8 V eller derover, men ikke over 16 V
- med mindst én kompositkonnektor
- i et metalhus
- også med metalholdere
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
2,1%
8537 10 98 85 - - - - - Elektronisk styreenhed til airbags:
- med en driftstemperatur på - 45 °C og derover, men ikke over 90 °C
- med en spænding på 8 V eller derover, men ikke over 16 V
- med to konnektorer
- i et metalhus
 til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
2,1%
8540 91 00 20 - - - Glødekatode (udsendelsespunkt) af lanthanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) eller ceriumhexaborid (CAS RN 12008-02-5) i et metalhus med elektriske konnektorer med
- et skjold af grafit monteret i et system af typen mini-Vogel
- særskilte pyrolytiske kulblokke, der anvendes som varmeelementer, og
- en katodetemperatur på mindre 1 800 K ved en glødetrådsstrøm på 1,26 A
2,7%
8708 40 20 50 - - - Transmissionsaggregat, der indeholder 3 andre aksler og har en rotationskontakt til at skifte position, bestående af:
- et hus af støbt aluminium
- et differentialgear
- 2 elektriske motorer og gear
med følgende mål:
- en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 350 mm
- en højde på 420 mm eller derover, men ikke over 500 mm
- en længde på 500 mm eller derover, men ikke over 600 mm
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
3%
8708 40 50 40 - - - - Transmissionsaggregat, der indeholder 3 andre aksler og har en rotationskontakt til at skifte position, bestående af:
- et hus af støbt aluminium
- et differentialgear
- 2 elektriske motorer og gear
med følgende mål:
- en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 350 mm
- en højde på 420 mm eller derover, men ikke over 500 mm
- en længde på 500 mm eller derover, men ikke over 600 mm
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87
4,5%
8708 50 20 50 - - - Leje med dobbelt flange af tredje generation til motorkøretøjer
- med kugleleje med dobbelt rad
- også med impulsring (encoder-ring)
- også med sensor til antiblokeringssystem (ABS)
- også med påmonterede skruer
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
3%
8708 50 55 20 - - - - - Leje med dobbelt flange af tredje generation til motorkøretøjer
- med kugleleje med dobbelt rad
- også med impulsring (encoder-ring)
- også med sensor til antiblokeringssystem (ABS)
- også med påmonterede skruer
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
4,5%
8708 50 91 00 Udgår og erstattes af:
8708 50 91 - - - - - Til bæreaksler:
10 - - - - - - Leje med dobbelt flange af tredje generation til motorkøretøjer
- med kugleleje med dobbelt rad
- også med impulsring (encoder-ring)
- også med sensor til antiblokeringssystem (ABS)
- også med påmonterede skruer
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
4,5%
90 - - - - - - I andre tilfælde 4,5%
8708 50 99 40 - - - - - - Leje med dobbelt flange af tredje generation til motorkøretøjer
- med kugleleje med dobbelt rad
- også med impulsring (encoder-ring)
- også med sensor til antiblokeringssystem (ABS)
- også med påmonterede skruer
til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
3,5%
8708 95 10 40 Udgår
8708 95 99 10 Udgår
8708 99 10 30 Udgår
35 - - - - Holder til frontkøler eller mellemkøler, også med gummipolstring, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 3%
8708 99 97 15 Udgår
35 - - - - - Holder til frontkøler eller mellemkøler, også med gummipolstring, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 3,5%
8714 99 10 10-90 Udgår og erstattes af:
8714 99 10 - - - Styr:
- - - - Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:
- i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part i mængder under 300 enheder pr. måned; eller
- til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse eller til fritagne parter:
20 - - - - - Cykelstyr
- også med integreret frempind
- fremstillet af kulfibre og kunstharpiks
til brug ved fremstilling af cykler
4,7%
29 - - - - - I andre tilfælde
- - - - I andre tilfælde:
89 - - - - - Cykelstyr
- også med integreret frempind
- fremstillet af kulfibre og kunstharpiks
til brug ved fremstilling af cykler
4,7%
99 - - - - - I andre tilfælde 4,7%
9013 80 90 20 Udgår
30 - - - Elektronisk halvledermikrospejl i et kabinet, der egner sig til fuldautomatisk montering på trykte kredsløbskort, hovedsageligt bestående af:
- en eller flere mikroelektromekaniske spejle (MEMS), der er fremstillet vha. halvlederteknologi, med en drivmekanisme tilrettelagt i tredimensionale strukturer på halvledermaterialet
- også kombineret med et eller flere monolitiske, applikationsspecifikke integrerede kredsløb (ASIC)
af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84-90 og 95
4,7%
06.07.2018
0704 90 90 40 Udgår
0708 10 00 40-90 Udgår og erstattes af:
0708 10 00 00 - Ærter (Pisum sativum)
- - I perioden 1. januar til 31. december 2018:
- - I perioden 1. januar til 31. maj 8%
- - I perioden 1. juni til 31. august 13,6%
- - I perioden 1. september til 31. august 8%
0709 99 90 80 Udgår
0710 80 95 30 - - - Okra 14,4%
72 Udgår
73 Udgår
0810 90 75 10 - - - Alm. bukketorn (kinesisk bukketorn) (gojibær) (Lycium barbarum L.) 8,8%
2001 90 97 - - - Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)
11 - - - - Ikke tilsat sukker 16%
19 - - - - I andre tilfælde 16%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2018) som forventes udsendt ultimo august 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter