Dato for udgivelse
11 Jul 2018 13:19
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0138363
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2018/683 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121, med oprindelse i Kina.


Kommissionen har i EU-tidende L 174 af 10. juli 2018 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2018/683 af 4. maj 2018 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121 (toldtariffens pos. 4011 20 90 00 og 4012 12 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/163.

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 174 s. 38 af 10. juli 2018. 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter