Dato for udgivelse
18 Jul 2018 10:18
Til
Importører mv
Sagsnummer
18-1242706
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1013 offentliggjort i EU Tidende L 181 af 18. juli 2018 indført midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.

Der åbnes toldkontingenter for import til Unionen af de varekategorier, der er opført i bilag I til forordningen i en periode på 200 dage. Hvis det relevante toldkontingent er opbrugt eller hvis varekategorierne ikke er omfattet af det relevante toldkontingent opkræves der en tillægstold på 25 % på toldværdien.

Importen af de varekategorier, der er nævnt i artikel 1, som allerede er på vej til Unionen på datoen for forordningens ikrafttrædelse, og hvis bestemmelsessted ikke kan ændres, tildeles ikke til toldkontingenterne og er ikke omfattet af tillægstolden.

Anmodning om godtgørelse af tillægstolden for varer, som var på vej til Unionen på datoen for forordningens ikrafttrædelse skal sammen med dokumentation sendes til Toldadministration Aarhus på mailadresse; Toldadministration.aahus@toldst.dk

Varer med oprindelse i Norge, Island og Lichtenstein er ikke omfattet af foranstaltningerne.

Af bilag IV fremgår det for hver af varekategorierne for hvilke udviklingslande tillægstolden finder anvendelse.            

Tillægstolden integreres i taric med toldordning 696.  

For så vidt angår tillægstolden og toldkontingenterne henvises til teksten i (EU) 2018/1013.

Forordningen træder i kraft 19. juli 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter