Dato for udgivelse
23 Jul 2018 09:39
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordningerne (EU) 2017/366, (EU) 2017/367, (EU) 2016/184 og (EU) 2016/185 vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Malaysia og Taiwan.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1017 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2017/366 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/367 om indførelse af en endelig udligningstold og en endelig antidumpingtold på importen af fotovaltiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) og gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/185 om udvidelse af den endelige udligningstold og den endelige antidumpingtold på importen af fotovaltiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af fotovaltiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia (MY) og Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan.

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2018/1017.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1994. Der vil ikke blive opkrævet antidumpingtold på import, som er blevet registreret.

Forordningen trådte i kraft den 20. juli 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter