Dato for udgivelse
23 Jul 2018 14:07
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
18-1259047
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der mangler underskrifter fra den udstedende myndighed i Tyrkiet på nogle certifikater, der er udstedt elektronisk og hvor importører har gjort krav på præferencetoldbehandling


Der er tidligere udsendt Nyhedsbrev om, at Tyrkiet har udviklet et nyt system, hvor certifikater udstedes af de tyrkiske toldmyndigheder elektronisk.

Det er i den forbindelse konstateret i flere medlemslande i EU, at der mangler underskrifter på nogle certifikater, der er udstedt elektronisk fra den udstedende toldmyndighed i Tyrkiet og hvor importører i EU har gjort krav på præferencetoldbehandling. I henhold til lovgivningen skal der være underskrift i rubrik 11 for EUR.1 og EUR MED certifikater og i rubrik 12 for A.TR certifikater. (Dette omfatter dog ikke A.TR-certifikater, som er udstedt i henhold til "Forenklet procedure", der er nævnt i artikel 11, stk. 5, litra b, i afgørelse Nr. 1/2006 truffet af Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiet af 26. september 2006, hvor rubrik 12 i A.TR-certifikater ikke skal være underlagt toldmyndighedernes underskrift).

Certifikater, der ikke er underskrevet kan ikke accepteres som gyldige certifikater og præferencetoldbehandling kan ikke gives i EU. I disse tilfælde afvises certifikaterne af "tekniske grunde", således er det op til importøren i EU at indgive et nyt underskrevet certifikat udstedt af de tyrkiske toldmyndigheder. Til dette formål skal importøren kontakte eksportørerne i Tyrkiet.

Certifikater, der er udstedt og ikke er underskrevet af de tyrkiske toldmyndigheder fra og med den 24. april 2018 kan således ikke accepteres som gyldige certifikater, derfor skal importører gennemgå og sikre, at deres certifikater er underskrevet.

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter