Dato for udgivelse
24 Jul 2018 10:10
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-063376
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2018/C 258/08) offentliggjort i EU-tidende C 258 af 23. juli 2018 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af keramiske fliser (toldtariffens pos. 6907 21 00 00, 6907 22 00 00, 6907 23 00 00, 6907 30 00 00 og 6907 40 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2018/C 258/08).

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter