Dato for udgivelse
03 Aug 2018 14:34
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

På given foranledning skal følgende præciseres vedr. anvendelse af REX systemet for GSP-lande


Som opfølgning på tidligere udsendt nyhedsbrev, skal følgende præciseres. På Kommissionens hjemmeside har Kommissionen lavet et skema som løbende opdateres med oplysninger om, hvornår GSP landene vil anvende REX systemet. I kolonne 1 er anført GSP landene, i kolonne 2 er anført REX-systemets effektive anvendelsesdato, som er den dato, hvor GSP-landet har meddelt Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde reglerne for anvendelsen af REX-systemet. Kun de GSP-lande, der opfylder reglerne i EUTK GF artikel 70 og 72, kan således anvende REX systemet, dvs. registrere deres eksportører i REX systemet og deres eksportører kan udstede udtalelse om oprindelse. I kolonne 3 er anført afslutning af overgangsperioden.

GSP-lande, som ikke opfylder forudsætningerne i GF art. 70 og 72:

De to forudsætninger i GF art 70 og 72 skal være opfyldt før GSP landet kan anvende REX systemet og dermed registrere deres eksportører i REX systemet. For de lande, hvor der i kolonne 2 står anført ” REX system not yet applied” opfylder ikke forudsætningerne for at anvende REX systemet og derfor kan deres eksportører heller ikke udstede udtalelse om oprindelse hverken under eller over 6000 EUR. Toldmyndighederne i disse lande kan derfor kun udstede FORM A certifikater frem til slutningen af overgangsperioden, som er anført i kolonne 3.

Hvis disse lande efter overgangsperiodens slutning stadig ikke har opfyldt de to forudsætninger i GF art 70 og 72, kan de ikke anvende nogen form for oprindelsesbeviser og deres eksportører kan ikke opnå præference før toldmyndighederne i GSP-landet opfylder de to forudsætninger i GF art 70 og 72.

Vær opmærksom på, at der løbende sker opdateringer med ændringer i skemaet på REX hjemmesiden, så det er vigtigt at følge løbende op på disse ændringer. Disse lande kan meddele Kommissionen når som helst, at de gerne vil anvende REX systemet, hvis de gør det vil der fremgå en dato i kolonne 2.

 

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system  (*)

End of the transition period

GSP - land

REX system not yet applied

31/12/2018

 

GSP-lande, som opfylder forudsætningerne i GF art. 70 og 72:

Så snart GSP landet opfylder de to forudsætninger i GF art 70 og 72, vil der stå en dato i kolonne 2, herefter skal alle deres eksportører udstede udtalelse om oprindelse under 6000 EUR uanset om de er registreret i REX systemet eller ej fra den dato, hvor de har tilkendegivet, at de vil anvende REX systemet altså den dato, der er anført i kolonne 2. Så snart en eksportør er registreret i REX systemet skal eksportøren udstede udtalelse om oprindelse også for værdi over 6000 EUR og kan ikke få udstedt FORM A certifikater. For de eksportører, der har forsendelser med værdi over 6000 EUR og som ikke er registreret i REX systemet endnu, kan toldmyndigheder i disse lande udstede FORM A certifikater frem til overgangsperiodens slutning. Efter overgangsperiodens slutning, kan toldmyndigheder ikke udstede FORM A certifikater.

Hvis en eksportør skal udstede udtalelse om oprindelse over 6000 EUR, skal eksportøren være registreret i REX systemet. Hvis en eksportør ikke er registreret i REX systemet efter overgangsperiodens afslutning og eksportøren har forsendelser med værdi over 6000 EUR, kan eksportøren ikke udstede udtalelse om oprindelse eller få udstede FORM A certifikat, hvilket betyder eksportøren ikke kan opnå præference før eksportøren er registreret i REX systemet.

 

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system  (*)

End of the transition period

GSP - land

01/01/2018

31/12/2018

 

Anvendelse af REX systemet for GSP lande, som har tilmeldt sig fra 1. januar 2019

GSP lande, som har tilmeldt sig til REX systemet fra 1. januar 2019, vil ikke fremgå af skemaet på kommissionens hjemmeside endnu. De vil først fremgå den 1. januar 2019. Disse lande skal udelukkende udstede FORM A certifikater for, at deres eksportører kan opnå toldpræference i 2018

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter