baggrund

Wskazówki dotyczace pracy w Danii

Wybierz jezyk:

Przyjazd do pracy w Danii

W Danii mamy między innymi darmową edukację, bezplatną opiekę zdrowotną, darmowe biblioteki i wsparcie socjalne. Wszyscy pracownicy - duńscy i zagraniczni - finansują to przez płacone podatki, które są płacone z pensji. Bądź świadomy, że władze duńskie kontrolują, czy firmy i pracownicy płacą poprawnie podatki w Danii. Odbywa się to w celu zapewnienia porządnych warunków na duńskim rynku pracy i uczciwej konkurencji.

Przyjeżdżając do pracy w Danii potrzebujesz numeru identyfikacji podatkowej oraz kartę podatkową

Jak złożyć podanie:

Pamiętaj, aby załączyć kopie następujących dokumentów:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem taki jak paszport lub dowód osobisty
 • Akt małżeństwa, jeżeli jesteś w związku małżeńskim (certyfikat rodzinny jeżeli jesteś rezydentem w Szwecji)
 • Pozwolenie na pracę, jeżeli jesteś obywatelem spoza UE, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii lub Norwegii
 • Umowę o pracę (podpisaną przez pracodawcę)

Pobyt powyżej trzech miesięcy

Jeżeli przebywasz w Danii  powyżej trzech miesięcy, potrzebujesz karty pobytu. Każda osoba przebywająca w Danii posiada kartę pobytu, która jest niezbędna w kontaktach z duńskimi urzędami. Jeżeli jesteś obywatelem UE, jednego z krajów EOG lub Szwajcarii, potrzebujesz karty pobytu dopiero po sześciu miesiącach.

Jak złożyć podanie: 

 • zarejestruj się w duńskim urzędzie stanu cywilnego (Folkeregistret) w twoim lokalnym punkcie obsługi mieszkańców (Borgerservice), lub
 • w jednym z międzynarodowych urzędów stanu cywilnego: Citizen Service Centres (www.icitizen.dk).

Aby móc otrzymywać pensję oraz inne świadczenia państwowe , potrzebujesz konta zarejestrowanego w systemie NemKonto. Twój rachunek w systemie Nemkonto może być zarejestrowany w formie duńskiego konta bankowego lub Twojego zagranicznego konta bankowego.

Jeżeli chcesz posiadać duńskie konto, możesz skontaktować się z duńskim bankiem, który założy je oraz zarejestruje jako NemKonto.

Wejdź na nemkonto.dk w celu uzyskania więcej informacji.

NemID to elektroniczny podpis zapewniający dostęp do wirtualnej Danii. Łatwy sposób zalogowania się w systemie duńskich banków internetowych oraz na oficjalnych stronach rządowych

Jak założyć NemID:

 • NemID możesz otrzymać w lokalnym punkcie obsługi mieszkanców (Borgerservice). Pamiętaj, aby przynieść paszport lub dowód osobisty. Jeśli to możliwe, przyjdź z inną osobą, która może potwierdzić Twoją tożsamość.

Praca i mieszkanie w Danii

Jeżeli podejmujesz pracę w Danii, musisz płacić podatek od Swojego dochodu. Pracodawca pobiera Twoją kartę podatkową co powoduje, że podatek zostaje potrącony automatycznie

Zaliczkowa deklaracja podatkowa (forskudsopgørelse)

Zaliczkowa deklaracja podatkowa jest rodzajem budżetu podatkowego na obecny rok. Informuje ona o przyszłych dochodach, odliczeniach od podatków, kwotach wolych od podatków oraz wysokości stawki podatkowej używanej przez Twojego pracodawcę przy potrącaniu podatku.

Jeżeli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, pamiętaj, aby zmienić zaliczkową deklarację podatkową

Przewodnik: Jak zmienić zaliczkową deklarację podatkową. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku).

Roczne rozliczenie podatkowe (årsopgørelse)

Twoje roczne rozliczenie podatkowe jest podsumowaniem podatków za zeszły rok, pokazującym Twoje dochody, odliczenia od podatków, kwoty wolne od podatków oraz zapłacony podatek.

Twoje rozliczenie podatkowe jest dostępne oraz może być zmieniane na TastSelv, samoobsługowej stronie internetowej, od marca każdego roku. (Uwaga: link do duńskiej strony internetowej)

Jak zmienić roczne rozliczenie podatkowe

Sprawdź różnicę pomiędzy zaliczkową deklaracją podatkową a rocznym rozliczeniem podatkowym. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku).

Rodzaje zdolności podatkowej

Twoja zdolność podatkowa określa, do których odliczeń od podatków jesteś uprawniony. Rodzaj zdolności podatkowej obowiązujący w Twoim przypadku zależy na przykład od tego czy jesteś w związku małżeńskim lub czy posiadasz zameldowanie w ojczystym kraju.

Cztery rodzaje zdolności podatkowej

Dla pracowników zagranicznych

= Dania= Kraj ojczysty

 • Pracuje w Danii
 • Mieszka w Danii lub przebywa tutaj ponad 6 miesięcy
 • Dania jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w Danii

= Pełna zdolność podatkowa

 • Pracuje w Danii
 • Mieszka w kraju ojczystym i często dojeżdża do pracy w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Ograniczona zdolność podatkowa

 • Pracuje w Danii
 • Posiada mieszkanie zarówno w kraju rodzinnym jak i w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Podwójne miejsce zamieszkania - kraj ojczysty jest miejscem stałego zamieszkania

 • Pracuje w Danii
 • Posiada miejsce zamieszkania zarówno w kraju rodzinnym jak i w Danii
 • Dania jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w Danii

= Podwójne miejsce zamieszkania - Dania jest miejscem stałego zamieszkania

Zanim Twój podatek zostanie obliczony, pewne kwoty zostają potrącone od Twojego dochodu. Twoje odliczenia od podatków są zapisane w zaliczkowej deklaracji podatkowej/ karcie podatkowej.

Wyżywienie oraz zakwaterowanie

Jeżeli Twój pracodawca nie płaci za Twoje wyżywienie i zakwaterowanie, być może jesteś uprawniony do odliczeń od podatku w przypadku gdy:

 • Twoja praca jest tymczasowa, np. zbieranie truskawek
 • Twoje miejsce pracy zmienia się, np. praca na różnych budowach
 • nie możesz przebywać w domu ze względu na dalekie dojazdy między miejscem zamieszkania a pracą

Wpisz wydatki za wyżywienie oraz zakwaterowanie w rubryce 53 w rozliczeniu podatkowym. (Uwaga: link do strony internetowej po duńsku).

Odliczenie od podatku za transport między domem a pracą

Jeżeli dojeżdżasz ponad 24 km do oraz z pracy (czyli więcej niż 12 km w jedną stronę), jesteś uprawniony do odliczenia od podatku za transport między domem a pracą bez względu na to jakiego środku transportu używasz. Aczkolwiek, w przypadku gdy Twój pracodawca płaci za transport, nie jesteś uprawniony do odliczenia od podatku.

Odliczenie od podatku musisz wpisać w rubryce 417 w zaliczkowej deklaracji podatkowej lub w rubryce 51 w rocznym rozliczeniu podatkowym. (Uwaga: link do strony internetowej po duńsku)

Sprawdź stawki oraz jak obliczyć ulgę podatkową za transport między domem a pracą. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku).

Transport pomiędzy Twoim krajem a Twoim duńskim miejscem pracy

Twoje zobowiązanie podatkowe określa czy jesteś uprawniony do ulgi podatkowej.

Ulga podatkowa z tytułu kosztów dojazdu dla pracowników zagranicznych

Transport pomiedzy adresem zamieszkania w Danii oraz miejscem pracy

Twoim pracownikom zagranicznym przysługuje takie same prawo do ulg jak pracownikom duńskim

Przeczytaj więcej informacji na ten temat oraz oblicz ulgę podatkową z tytułu kosztów dojazdu

kørselsfradrag grafik

Transport pomiędzy adresem zamieszkania w Danii oraz miejscem pracy

Zdolność podatkowa decyduje o rodzaju przysługującej ulgi podatkowej

= Bez możliwości otrzymania ulgi podatkowej= Możliwość otrzymania ulgi z tytułu kosztów dojazdu

 • Pracuje w Danii
 • Mieszka w Danii lub przebywa tutaj ponad 6 miesięcy
 • Dania jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w Danii

= Pełna zdolność podatkowa

 • Pracuje w Danii
 • Mieszka w kraju ojczystym i często dojeżdża do pracy w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Ograniczona zdolność podatkowa

 • Pracuje w Danii
 • Posiada mieszkanie zarówno w kraju rodzinnym jak i w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Podwójne miejsce zamieszkania - kraj ojczysty jest miejscem stałego zamieszkania

 • Pracuje w Danii
 • Posiada miejsce zamieszkania zarówno w kraju rodzinnym jak i w Danii
 • Dania jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w Danii

= Podwójne miejsce zamieszkania - Dania jest miejscem stałego zamieszkania

Musisz być w stanie udokumentować podróże do Swojego kraju, dlatego jest ważne, abyś zachował paragony, itp. jako dokumentację. Wpisz odliczenie od podatku za transport między domem a pracą w rubryce 51 w rocznym rozliczeniu podatkowym. (Uwaga: link do strony internetowej po duńsku).

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania może również zobowiązywać Cię do płacenia podatku. Dlatego, jeżeli masz inne dochody lub nieruchomości poza Danią, musisz je zadeklarować w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Zadzwoń do Nas pod numer (+45) 72 22 27 80, jeśli potrzebujesz pomocy w zadeklarowaniu dochodów uzyskanych poza Danią

Sprawdź Swoje roczne rozliczenie podatkowe na TastSelv i zobacz czy jesteś uprawniony do zwrotu podatku lub czy musisz zapłacić nieuregulowany podatek. Aby to zrobić, musisz:

 • Sprawdzić dane
 • Poprawić dane w razie konieczności

Jeżeli musisz poprawić dane, wejdź na TastSelv, aby wprowadzić zmiany, pod 'Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet' (Zmień roczne rozliczenie podatkowe lub złóż deklarację podatkową).

Przeczytaj więcej informacji na temat TastSelv oraz jak zalogować się na TastSelv. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku).

Zakończenie zatrudnienia w Danii

Kiedy Twoje zatrudnienie w Danii dobiega końca, musisz dostarczyć informacje, których urząd podatkowy potrzebuje, aby obliczyć Twoje zobowiązanie podatkowe. Rodzaj pracy oraz miejsce zamieszkania decydują o tym, w którym kraju będziesz płacić podatek.

Dlatego musisz:

 • Wypełnić właściwy formularz i złożyć go  w urzędzie podatkowym przed opuszczeniem Danii
 • Jeżeli jesteś objęty ograniczoną zdolnością podatkową: jeśli posiadasz dodatkowe informacje do Swojego zeznania podatkowego, takie jak ulga podatkowa za transport pomiędzy domem a pracą lub za koszty wyżywenia i zakwaterowania związane z podróżami, powinieneś wypełnić formularz 04.069. Jeśli nie posiadasz żadnych dodatkowych informacji, nie musisz podejmować dalszych kroków. (Uwaga: link do strony internetowej po duńsku)
 • Jeżeli jesteś objęty pełną zdolnością podatkową: wypełnij formularz 04.003 (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku)
 • Jeżeli jesteś pracownikiem transgranicznym: wypełnij formularz 04.031. (Uwaga: link do strony internetowej po angielsku)

Sprawdź rodzaj zdolności podatkowej odpowiedniej w Twoim przypadku

Cztery rodzaje zdolności podatkowej

Dla pracowników zagranicznych

= Dania= Kraj ojczysty

 • Pracuje w Danii
 • Mieszka w Danii lub przebywa tutaj ponad 6 miesięcy
 • Dania jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w Danii

= Pełna zdolność podatkowa

 • Pracuje w Danii
 • Mieszka w kraju ojczystym i często dojeżdża do pracy w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Ograniczona zdolność podatkowa

 • Pracuje w Danii
 • Posiada mieszkanie zarówno w kraju rodzinnym jak i w Danii
 • Kraj ojczysty jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w kraju rodzinnym

= Podwójne miejsce zamieszkania - kraj ojczysty jest miejscem stałego zamieszkania

 • Pracuje w Danii
 • Posiada miejsce zamieszkania zarówno w kraju rodzinnym jak i w Danii
 • Dania jest ośrodkiem interesów życiowych
 • Współmałżonek lub partner mieszka w Danii

= Podwójne miejsce zamieszkania - Dania jest miejscem stałego zamieszkania

Kiedy opuszczasz Danię, musisz poinformować urząd podatkowy o nowym adresie

 • Wyślij Swój nowy adres do Nas mailem przez TastSelv lub za pośrednictwem formularza w języku angielskim na skat.dk/contact
 • Zadzwoń do Nas pod numer (+45) 72 22 27 80, abyśmy mogli wyrejestrować Cię poprawnie

Zaczekaj z zamknięciem NemKonto aż nie otrzymasz rocznego zeznania podatkowego. Ewentualne zwroty podatku zostaną przekazane na to konto

Jeżeli zarejestrowałeś się w duńskim rejestrze krajowym, musisz się wyrejestrować kiedy opuszczasz kraj.

Aby to uczynić, wybierz się do lokalnego punktu obsługi mieszkańców.

Pobierz w formacie PDF:

Równiez po wlosku i portugalsku