Virksomhedens NemID-administrator kan give medarbejderne adgang til virksomhedens TastSelv Erhverv ved at oprette og tildele roller til medarbejderen. En rolle er en samling af rettigheder, som hver især giver adgang til funktioner i TastSelv Erhverv. Bl.a. kan medarbejderne få adgang til at logge på Toldbevillingssystemet.

Du kan tildele medarbejderen to roller til Toldbevillingssystemet:

  • Behandle toldbevillinger
  • Se toldbevillinger

Behandle toldbevillinger giver fulde redigeringsrettigheder. Det inkluderer bl.a. at starte og tilbagekalde ansøgninger samt alle andre muligheder, der er relevante i forbindelse med at ansøge om toldbevillinger.

Se toldbevillinger er en begrænset rettighed. Med denne rettighed, er det ikke muligt at se andet end de eksisterende bevillinger og igangværende ansøgninger.

Når de korrekte roller er tildelt til medarbejderen, kan medarbejderen logge på Toldbevillingssystemet med NemID-medarbejdersignatur.

Roller, der allerede har adgang til at logge på Toldbevillingssystemet

Hvis du er din virksomheds NemID-administrator, eller hvis du bruger virksomhedens TastSelv-kode til at logge på Toldbevillingssystemet, er det ikke nødvendigt at tildele rettigheder, da du allerede har fuld adgang.

Der findes også en automatisk oprettet rolle i TastSelv Erhverv, som hedder Vedrørende alle typer. Medarbejdere med denne rolle har dermed også adgang til Toldbevillingssystemet, og øvrige rettigheder er ikke nødvendige.

Sådan giver du en medarbejder specifikke roller og rettigheder til Toldbevillingssystemet

1. Log på TastSelv Erhverv med NemID-administratorsignatur (nøglekort eller nøglefil).

2. Vælg Profil.

3. Vælg Rettigheder til TastSelv.

4. Vælg Gruppér rettigheder (roller).

5 .Vælg Ny rolle for egen virksomhed.

6. Vælger du en eksisterende rolle for at redigere i den og ønsker at beholde navnet for den, skal du vælge Fortsæt. Vælger du Ny rolle for egen virksomhed, skal du navngive den nye rolle.

7. Klik på Fortsæt.