Dato for offentliggørelse
21 Dec 2018 11:44
Serienummer
S nr. 113
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af udlånskonti efter skattekontrollovens § 8 P.

Hvad er nyt?

Selskaber under stiftelsen kan ikke være låntager (fejlnummer 3)
Ny validering af om hvornår et selskab har virkningsdato. Står et selskabs cvr-nr. som værende under stiftelse, vil en indberetning på cvr-nummeret blive afvist med fejlnummer 3. Se i afsnit 0.3 – særlige fejlsituationer.

Cvr/se-nr. er ikke aktiv for hele kontoperioden (fejlnummer 54)
Ny validering af om et cvr/se-nr. har været aktiv i hele kontoperioden. Se eksempler på situationer, hvor en indberetning bliver afvist med fejlnummer 54 i afsnit 0.3.

Lån med solidarisk hæftelse, hvor den retlige forpligtigelse på lånet bliver forskelligt mellem låntagerne
I afsnit 4.2 er der indsat eksempler på forskellige situationer, når forudsætningerne ændrer sig på et lån med solidarisk hæftelse.

Præcisering når der er givet offentlig gældseftergivelse
Et lån med solidarisk hæftelse skal indberettes i to indberetninger, når der er givet en offentlig gældseftergivelse. Læs mere i afsnit 4.5.2.

LånForholdGældEftergivelseKode
I afsnit 4.7 er der en præcisering af anvendelse af eftergivelseskoden vedr. privat gældseftergivelse. Der skal være en aftale om en nedsættelse af restgælden, for at gældseftergivelsekoden 5 skal indberettes.

Præcisering af anvendelse af KontohaverUkendt 
Se afsnit 4.7 under KontohaverUkendt strukturen.

ISBN-nummer
978-87-417-0444-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen