Dato for offentliggørelse
09 Nov 2018 14:25
Serienummer
S nr. 126
Resumé

Vejledningen gælder for alle pensionsinstitutter, som er indberetningspligtige af afkast og kapitalværdi af pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53 ordninger.

Vejledningen gælder også for forsikringsselskaber, der er  indberetningspligtige af tilbagebetalinger ved præmiefritagelser og af  bonus mv. som tilfalder arbejdsgiveren ved forbehold efter pensionsbeskatningslovens § 17.

Pensionsinstitutter som er registreret for pligten til at indberette om indbetalinger på pensionsordninger (CPS) m.v., er automatisk omfattet af indberetningspligten til pensionsdiverse.

Hvad er nyt?

-

ISBN-nummer
978-87-417-0428-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen