I dette afsnit kan du læse følgende om filindberetning af timelønnedes feriepenge:

  • Recordtyper til feriepenge
  • Felter og recordtyper til feriepenge og feriedage

Recordtyper til feriepenge

Recordtype

Indhold

Eksempel og bemærkninger

1000

Identifikation af fil og indberetter

2001

Identifikation af arbejdsgiver

5000

IndberetningsID og lønperiode mv.

6001

Beløb

Felt 198 og 202

6002

Koder

Felt 209

6005

Antal

Felt 203

Felter og recordtyper til feriepenge og feriedage

Felt

Indhold

Recordtype

Bemærkninger

0013

Am-bidragspligtig A-indkomst

6001

Skal bruges i forbindelse med nettoferiepenge (felt 0202)

0015

A-skat

6001

0016

Am-bidrag

6001

0198

Bruttoferiepenge - timelønnede

6001

Nyt felt. For arbejdsgivere, der ikke bruger FerieKonto eller en feriekasse, men har en overenskomst, der giver adgang til at beholde feriepengene i virksomheden, indtil de skal udbetales.

0200

Løntimer

6005

Skal bruges i forbindelse med felt 0013

0202

Nettoferiepenge – timelønnede

6001

Bruges ved alle lønperioder, der slutter før 01.09.2019 og alle lønperioder herefter, når arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse.

0203

Optjente feriedage - timelønnede

6005

Bruges ved alle lønperioder for timelønnede.

0209

Se-nr. på feriepengeudbetaler

6002