Her kan du læse om filindberetning af timelønnedes optjente feriepenge og feriedage:

  • Recordtyper til feriepenge og feriedage
  • Felter og recordtyper til feriepenge og feriedage

Recordtyper til feriepenge og feriedage

Recordtype

Indhold

Eksempel og bemærkninger

1000

Identifikation af fil og indberetter

2001

Identifikation af arbejdsgiver

5000

IndberetningsID og lønperiode mv.

6001

Beløb

Felt 13, 15, 16, 198 og 202

6002

Koder

Felt 209 - Se-nr på feriepengeudbetaler

6005

Antal

Felt 200 - løntimer
Felt 203 - feriedage

Felter og recordtyper til feriepenge og feriedage

Felt

Indhold

Recordtype

Bemærkninger

0013

Am-bidragspligtig A-indkomst

6001

Skal bruges i forbindelse med nettoferiepenge (felt 202)

0015

A-skat

6001

0016

Am-bidrag

6001

0198

Bruttoferiepenge - timelønnede

6001

For arbejdsgivere, der ikke bruger FerieKonto eller en feriekasse, men har en overenskomst, der giver adgang til at beholde feriepengene i virksomheden, indtil de skal udbetales.

0200

Løntimer

6005

Skal altid angives sammen med felt 13

0202

Nettoferiepenge - timelønnede

6001

Bruges når arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse.

0203

Optjente feriedage - timelønnede

6005

Bruges ved alle lønperioder for timelønnede.

0209

Se-nr. på feriepengeudbetaler

6002