Dato for udgivelse
25 Sep 2018 17:39
Til
Virksomheder, der forsender varer i henhold til EU's forsendelsesordning.
Sagsnummer
18-1543929
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Fra den 12. september 2018 er der ved indsættelse af faktisk ankomst etableret mulighed for at risiko vurdere forsendelsesangivelser i NCTS i Toldstyrelsens risikomodul. Risikovurderingen foregår således elektronisk.

Processen er estimeret til at tage 15 minutter efter modtagelse af ankomstmeddelelsen. Der kan derfor forventes lidt ventetid i forbindelse med den nye procedure.


Fra den 12. september 2018 er der ved indsættelse af faktisk ankomst etableret mulighed for at risiko vurdere forsendelsesangivelser i NCTS i Toldstyrelsens risikomodul.. Risikovurderingen foregår således elektronisk.

En risikoanalyse for forsendelsesangivelser gennemløber, simplificeret set, to faser:

  • Første gang når forsendelsesangivelsen modtages fra afgangstoldstedet (ved opstart)
  • Anden gang når ankomstmeddelelsen modtages ved bestemmelsestoldstedet

Processen er estimeret til at tage 15 minutter efter modtagelse af ankomstmeddelelsen.

Der kan derfor forventes lidt ventetid i forbindelse med den nye procedure. Vi vil forsøge at tilpasse arbejdsgange ved toldekspeditionsstederne, således at mindst mulig ventetid forekommer.

I forlængelse heraf skal nævnes at virksomheder der ikke allerede er autoriseret til de forenklede ordninger som godkendt modtager og godkendt afsender, kan ansøge herom.

Ansøgning skal sendes til

Toldforvaltningen@toldst.dk