Handel med Storbritannien efter Brexit

Handel med Storbritannien efter Brexit

Storbritannien meddelte den 29. marts 2017, at de ønsker at forlade EU-samarbejdet. Der blev som udgangspunkt afsat to år til at gennemføre processen for Storbritanniens udmeldelse, og Storbritannien forlader dermed officielt EU den 29. marts 2019.

EU og Storbritannien forhandler på nuværende tidspunkt om vilkårene for Storbritanniens udtrædelse og for den fremtidige handel mellem Storbritannien og EU.

Når briterne forlader EU, vil Storbritannien overgå til at være et såkaldt tredjeland i forhold til EU. Det betyder, at hvis briterne forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der importerer varer fra eller eksporterer varer til Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med lande uden for EU.

Skal din virksomhed handle med Storbritannien efter Brexit?

Her på siden kan du få et overblik over de relevante regler og vejledninger, der er på told- og skatteområdet for handel med lande uden for EU.

Kontakt os om told ifm. Brexit

Har du spørgsmål om told i forbindelse med handel med Storbritannien efter Brexit, kan du ringe til vores Brexit-hotline.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter