Dato for udgivelse
24 Oct 2018 12:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2018 13:57
SKM-nummer
SKM2018.526.VURDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
18-1686217
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsskat
Emneord
Ejendomsskatter, lån, betaling, rente, 2019
Resumé

Meddelelse – rentesats ved indefrysning af ejendomsskatter for 2019 bliver 0,88%

Hjemmel

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 3, stk. 1, 1. pkt.

Reference(r)

-

Henvisning

-


Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2019 bliver 0,88%.

Renten for 2018 er 1,00% jf. SKATs skrivelse af 20. oktober 2017.

Renten fastsættes efter § 3, stk. 1, 1. pkt., i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der har følgende ordlyd:

”Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.”