Dato for udgivelse
30 Nov 2018 12:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2018 12:12
SKM-nummer
SKM2018.608.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1732720
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

For 2019 er renten for overskydende skattebeløb er opgjort til -0,5 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 2,7 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, afsnit C.G.


I medfør af § 27, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2019 beregnet til -0,5 pct.

Renten for skyldige skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2019 beregnet til 2,7 pct.