Dato for offentliggørelse
07 Mar 2019 14:41
Serienummer
S nr. 109
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af almindelige udlånsrenter efter skatteindberetningslovens § 13.  

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning kvartalsvis 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0486-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter