Dato for offentliggørelse
07 Mar 2019 14:48
Serienummer
S nr. 108
Resumé

Vejledningen gælder for alle, som er indberetningspligtige af pantebreve med pant i fast ejendom som ligger i depot til forvaltning efter skatteindberetningslovens § 14.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning kvartalsvis 2019, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0488-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter