Dato for udgivelse
13 Nov 2018 13:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Nov 2018 13:42
SKM-nummer
SKM2018.565.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1732726
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Amortisationsrente, rateopsparing, pensionsbeskatningsloven
Resumé

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for 2019 er fastsat til 4,6585 pct.

Reference(r)

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, C.A.10.2.2.4.1.


Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, nr. 2, kan en kontohaver, før rateudbetalingen indledes, vælge et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil resultere i lige store årlige rater.

Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate, meddeles det, at amortisationsrenten for udbetalingsåret 2019 herefter i henhold til pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, 2. pkt. kan opgøres til 4,6585 pct.