Dato for offentliggørelse
20 Feb 2019 15:32
Serienummer
S nr. 123
Resumé

Vejledningen retter sig mod virksomheder, der ifølge skattekontrollovens § 8S skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Hvad er nyt?

Vejledningerne ”Indberetning af anparter (ANPA)” og ”Anpartskontrolsystemet, EDB-indberetning til systemet” er sammenskrevet. Hvilket betyder, at vejledningen er omskrevet i en ny struktur med flere afsnit.

Indberetning via blanket og fysiske medier (fx USB-stik og CD-rom)
Skattestyrelsen udfaser indberetning via fysiske medier med virkning fra 30. september 2018.
Der er lavet en ny excel-skabelon til anparter på skat.dk.

Excel-skabelonen til anparter vil øge kvaliteten af datagrundlaget for årsopgørelsen, da jeres oplysninger er væsentlige for de anpartshavere, som I indberetter om.
Der er også mulighed for at indberette via den sikre FTPs Gateway. Læs mere om indberetningsmåder i afsnit 3.2.

ISBN-nummer
978-87-417-0479-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter