Dato for offentliggørelse
06 Dec 2018 11:55
Serienummer
S nr. 35
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan almenvelgørende foreninger skal indberette oplysninger om modtagne gaver og ydelser, der er fradragsberettigede for giveren.

Hvad er nyt?

xDer kan kun være et årstal i hver fil.

Du kan rette din indberetninger frem til 1. hverdag i april 4 år efter indkomståret.

Satserne for § 8 A gaver er ændret fra 15.200 kr. i 2016, 15.600 kr. i 2017 og 15.900 kr. i 2018.x

ISBN-nummer
978-87-417-0434-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen